Výuková pracoviště

V zájmu vytvoření co nejlepších časových i ekonomických podmínek pro studenty působíme ve třech největších městech české republiky – Praze, Ostravě a v Brně.

Zároveň probíhá výuka v Olomouci, Pardubicích a Sokolově.

Praha
Brno
Ostrava
Pardubice
Olomouc
Sokolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze můžete na naší soukromé vysoké škole studovat: bakalářské obory ve třech studijních programech. V programu ekonomika a management jsou to tyto bakalářské studijní obory: podnikání, podnikání a management v obchodu a službách a aplikovaná informatika.

V programu právní specializace máte na výběr bakalářské studijní obory: právo v podnikání a právo ve veřejné správě.

Studijní program právo je samostatný program pro studium oboru právo.

Magisterské studium můžete v Praze studovat v studijních oborech: podnikání, soukromoprávní studia a právo, přičemž všechny tři magisterské obory se vyučují formou prezenčního studia i kombinovaného (dálkového) studia.

 

 V Brně můžete ve studijním programu ekonomika a management studovat tyto bakalářské obory: podnikání nebo podnikání a management v obchodu a službách formou kombinovaného (dálkového) studia.

V Brně vám naše soukromá vysoká škola formou kombinovaného (dálkového) studia nabízí také možnost magisterského studia v oboru podnikání.

  

V Ostravě vám naše vysoká škola nabízí: bakalářské obory ve dvou studijních programech.

V programu ekonomika a management máte na výběr tři bakalářské studijní obory: podnikání, aplikovaná informatika a podnikání a management v obchodu a službách.

V programu právní specializace naše vysoká škola nabízí dva bakalářské studijní obory: právo v podnikání a právo ve veřejné správě.

Studijní program právo je samostatný program pro studium oboru právo.

V Ostravě můžete studovat i magisterské studijní obory: podnikání, soukromoprávní studia a právo. Všechny tři magisterské obory se vyučují formou prezenčního studia i kombinovaného (dálkového) studia.

V Ostravě můžete absolvovat také zkrácené bakalářské studium pro absolventy VOŠ ekonomického zaměření v oboru podnikání formou kombinovaného studia v délce 3 semestry.