GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Vysoká škola podnikání a práva, a.s., včetně svých poboček, organizačních složek, (dále jen VŠPP) považuje osobní údaje za důvěrné, zachovává o nich mlčenlivost a dbá o ochranu vašich osobních údajů . VŠPP zpracovává údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů , včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). VŠPP klade důraz na bezpečnost při zpracovávání osobních údajů, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer
JUDr. Saskia Poláčková, Ph.D.

E-mail:
dpo@vspp.cz

Tel:
+ 420 224 056 010

Koordinátor pro práva subjektu údajů
JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.

E-mail:
jana.firstova@vspp.cz

Kancelář:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1