Veřejné dokumenty

Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020

dokument

The Green Paper „Entrepreneurship in Europe“ – Diskuse o budoucím programu podnikatelské politiky

dokument

Plnění lisabonského programu Společenství: Podpora podnikatelského smýšlení prostřednictvím vzdělávání a školství

dokument

Oznámení o zaknihování akcií

dokument

Dlouhodobý záměr VŠPP do roku 2020

dokument