Přihlaška ke studiu

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na VŠPP. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

 

Informace o termínech pro podávání e-přihlášek na jednotlivé typy přijímacího řízení získáte zde.

 

Existují tři základní skupiny uživatelů s odlišnými způsoby přihlášení do systému e-přihlášek. Každá z těchto skupin je podrobně popsána níže na této straně. Pod jednotlivými popisy skupin uživatelů e-přihlášek se vždy nachází odkaz pro vstup do systému e-přihlášek.

 

1. Jsem nový uživatel systému e-přihlášek a neznám tedy svůj login ani heslo pro přístup do zmíněného systému. V takovém případě Vám bude založena nová evidence Vašich e-přihlášek a vygenerovány přihlašovací údaje pro přístup k ní. Pokud patříte do této skupiny uchazečů o studium, použijte pro vstup do systému následující odkaz.

 

 
 
2. Již jsem uživatelem systému e-přihlášek a znám tedy své přihlašovací jméno a heslo pro vstup do prostředí evidence e-přihlášek. V takovém případě použijte pro vstup do systému e-přihlášek následující odkaz. V případě, že jste zapomněli své heslo do evidence e-přihlášek, můžete si heslo změnit v aplikaci: GENEROVÁNÍ NOVÉHO HESLA.

 

 
 
3. Již jsem uživatelem UIS a znám tedy přihlašovací login a heslo do prostředí Univerzitního informačního systému. V takovém případě můžete pro vstup do evidence e-přihlášek s výhodou využít následující odkaz. Vaše osobní údaje budou již předvyplněny podle údajů evidovaných o Vaší osobě v UIS.

 

 
 
 
V případě problémů při práci se systémem můžete zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.
další členové skupiny