Projektové řízení 1

Projektové řízení 1 – úvod do projektového řízení

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

V současné době téměř všechny organizace vyžadují, aby změny v jejich organizaci či v portfoliu jejich výrobků a služeb byly realizovány formou projektů. Je proto žádoucí, aby dobrými znalostmi projektového řízení disponovali nejen pracovníci, kteří jsou v projektech zapojeni přímo, ale rovněž pracovníci útvarů, kteří s projekty přicházejí do styku nepřímo.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří mají zájem o základní informace z řízení klasických fázových projektů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se správným způsobem plánování, monitorování, řízení a vyhodnocování projektů. Část kurzu je rovněž věnována práci s riziky a základům finančního řízení projektů (projektový controlling).

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

  • Základní postupy a nástroje projektového řízení
  • Organizace, řízení a nástroje jednotlivých fází projektů
  • Organizace kontrolních dnů projektů
  • Základní seznámení se světovými standardy projektového managementu (IPMA, PMI, PRINCE2)
  • Základy finančního řízení projektů (rozpočet, zdroje, controlling, vyhodnocení atd.)
  • Základy managementu kvality v rámci projektového managementu
  • Praktické zkušenosti z projektů

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech.

Přínos kurzu: základní seznámení s principy, nástroji, metodami a metodikami projektového řízení včetně jejich praktického procvičení na modelech nebo na příkladech v MS Excel, které jsou vhodné pro daná témata.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 8 hodin); na základě dohody lze obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků

Místo konání kurzu: Praha, Brno, Ostrava; na základě dohody lze místo konání kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků

Cena kurzu: 3200 Kč včetně 21% DPH

Lektoři: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.