Projektové řízení 2

Projektové řízení 2 – řízení tradičních fázových projektů

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

V současné době téměř všechny organizace vyžadují, aby veškeré změny v jejich organizaci či portfoliu jejich výrobků a služeb byly realizovány formou projektů. Je proto žádoucí, aby pracovníci, kteří jsou přímo zapojeni do projektů, disponovali velmi dobrými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti projektového řízení.

Kurz je určen pro všechny zájemce o efektivní a účinné řízení klasických fázových projektů, především pak pro začínající a mírně pokročilé projektové manažery.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu správným způsobem plánovat, monitorovat, řídit, realizovat, ukončovat a vyhodnocovat jednotlivé fáze tradičních fázových projektů střední velikosti včetně jejich praktického procvičení na vhodných modelech nebo příkladech v MS Excel. Nezanedbatelná je rovněž základní dovednost práce s riziky, znalost základů finančního řízení projektů (projektový controlling) a zkušenosti s vedením projektových týmů.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

  • Základní postupy a nástroje projektového řízení
  • Organizace, řízení a nástroje jednotlivých fází projektů
  • Organizace kontrolních dnů projektů
  • Světové standardy projektového managementu (IPMA, PMI, PRINCE2) a jejich aplikace
  • Finanční plánování a řízení projektů (rozpočet, zdroje, controlling, vyhodnocení atd.), procvičování na praktických příkladech s využitím MS Excel
  • Management kvality v rámci projektového managementu
  • Případové studie (Case Study), praktické zkušenosti z projektů

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech.

Přínos kurzu: seznámení s principy, nástroji, metodami a metodikami koncepce Six Sigma včetně jejich praktického procvičení na modelech nebo na příkladech v MS Excel, které jsou vhodné pro daná témata.

Rozsah kurzu: 3 dny (1 den = 8 hodin); na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků.

Místo konání kurzu: Praha, Brno, Ostrava; na základě dohody lze místo konání kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků.

Cena kurzu: 8700 Kč včetně 21% DPH

Lektoři: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.