Projektový management 1

Projektový management 1 – Fázové řízení projektů

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro všechny zájemce o efektivní a účinné řízení projektů. Formou projektů se v současné době realizuje naprostá většina změn v organizacích. Kurz může být určen jak pro projektové manažery, kteří se chtějí zdokonalit v některé části řízení projektů, tak pro zájemce, kteří s projektovým řízením teprve začínají.

Obsah kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

  1. Základy a nástroje projektového řízení
  2. Tradiční světové standardy projektového managementu (IPMA, PMI, PRINCE2)
  3. Plánování a řízení projektů ve fázovém modelu (Waterfall model)
  4. Plánování a řízení projektových zdrojů, praktické příklady s využitím MS Excel
  5. Finanční plánování a řízení projektů (rozpočet, zdroje, controlling, vyhodnocení atd.), praktické příklady s využitím MS Excel
  6. Management kvality v rámci projektového managementu
  7. Případové studie (Case Study) z různých oblastí průmyslu a služeb

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků. Rovněž místo konání kurzu lze – dle možností a potřeb účastníků – volit. Možné také je, aby účastníci kurzu pracovali na svých projektech.

Kurz je určen: pro všechny zájemce o efektivní a účinné řízení projektů

Přínos kurzu: seznámení se s nástroji a metodami tradičního projektového managementu včetně jejich praktického procvičení (MS Excel)

Garant kurzu: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Rozsah kurzu: 1 až 4 dny (dle zvoleného rozsahu); 1 den = 8 hodin

Místo konání kurzu: dle dohody v závislosti na počtu a potřebách účastníků

Cena kurzu: dle zvoleného rozsahu a místa konání kurzu

Lektoři: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.