Projektový management 3

Projektový management 3 – řízení (Lean) Six Sigma projektů

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Pojem Six Sigma představuje manažerskou koncepci založenou na principu trvalého zlepšování procesů (tj. procesů výrobních, logistických, obchodních atd.). Základními pracovními prostředky koncepce Six Sigma jsou projekty. Pro zlepšování procesů má koncepce Six Sigma pevnou sekvenci fází, pro kterou se užívá označení DMAIC (tj. fáze Define, fáze Measure, fáze Analyse, fáze Improve, fáze Control). Kurz se zabývá cíli, náplní, organizací a výstupy jednotlivých fází. Účastníci kurzu se rovněž naučí základům analýzy dat s využitím MS Excel.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří mají zájem o koncepci Six Sigma. Kurz je rovněž vhodný pro vedoucí pracovníky organizací, které chtějí koncepci Six Sigma implementovat.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu správným způsobem plánovat, monitorovat, řídit, realizovat, ukončovat a vyhodnocovat jednotlivé fáze projektů Six Sigma včetně jejich praktického procvičení na vhodných modelech nebo příkladech v MS Excel.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

  • Základy a nástroje analýzy dat, metody explorativní (popisné) statistiky
  • DMAIC jako základní sekvenční struktura Six Sigma
  • Fáze DEFINE (definice cíle a rozsahu projektu, ekonomické zdůvodnění projektu, sestavení projektového týmu, definice hranic projektu, mapy procesu, vstupy a výstupy projektu atd.)
  • Fáze MEASURE (příprava měření, organizace měření, sběr a zpracování dat, regulační diagramy, způsobilost procesů atd.), příklady s využitím MS Excel
  • Fáze ANALYSE (analýza dat, identifikace klíčových příčin, hledání trendů, testování hypotéz, korelace, regrese atd.), příklady s využitím MS Excel
  • Fáze IMPROVE (identifikace a hledání řešení problému, výběr alternativ, ověření řešení, dekompozice cílů atd.)
  • Fáze CONTROL (měření účinnosti měření, standardizace dosaženého stavu, statistické řízení procesů – SPC atd.), příklady s využitím MS Excel

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech.

Přínos kurzu: seznámení s principy, nástroji, metodami a metodikami koncepce Six Sigma včetně jejich praktického procvičení na modelech nebo na příkladech v MS Excel, které jsou vhodné pro daná témata.

Rozsah kurzu: 3 dny (1 den = 8 hodin); na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků.

Místo konání kurzu: Praha, Brno, Ostrava; na základě dohody lze místo konání kurzu upravit dle počtu a potřeb účastníků.

Cena kurzu: 8700 Kč včetně 21% DPH

Lektoři: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.