Letní soutěž s VŠPP


Jak vyhrát?

Mezi vámi a výhrou stojí trojice jednoduchých bodů, které je nutné splnit:

Lajkněte soutěžní příspěvek
na Facebooku
Napište do komentáře
pod příspěvkem "soutěžím"
a sdílejte jej!
Odpovězte na dvě soutěžní otázky
a vyplňte kontaktní údaje

Výherce bude vylosován 30.9.2018 a bude kontaktován soukromou zprávou a na uvedený email.

Co můžete vyhrát?


Soutěžíme o trojici krásných cen:

První cena:
Zájezd do Barcelony na fotbal v hodnotě 15 000,-
+ MIKINA VŠPP
Druhá cena:
Reproduktor GOGEN BPS 686 + MIKINA VŠPP
Třetí cena:
STARBUCKS CARD s kreditem 1500,- + MIKINA VŠPP

Odkaz na soutěžní příspěvek:


Lajkujte, komentujte a sdílejte!


Soutěžní otázka a kontaktní formulář:

Pole označená * jsou povinná

1. soutěžní otázka zní:

Ve kterých českých městech můžete začít studovat na Vysoké škole podnikání a práva?

2. soutěžní otázka zní:

Jaký je průměrný věk studentů na Vysoké škole podnikání a práva?

 

Děkujeme za účast v soutěži.

Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je Vysoká škola podnikání a práva, a.s.. Soutěž se koná v termínu od 1.7.2018 do 31.8.2018.
 2. Vstupem do soutěže se Soutěžící zavazuje dodržet pravidla této soutěže. Pokud tato pravidla nedodrží nebo odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pozbývá nárok na výhru.
 3. Účast v této soutěži je podmíněna dovršením věku 18 let nejpozději v den vyplnění registračního formuláře.
 4. Losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel.
 5. Pořadatel zveřejní výsledky soutěže nejpozději dne 30. 9. 2018 na Facebooku VŠPP a na webu VŠPP.
 6. Soutěžící musí splnit podmínky uvedené výše. Soutěžící v případě výhry souhlasí se zveřejněním svého jména, své fotografie a krátkého reportážního příspěvku při aktu předávání ceny.
 7. V případě shodných odpovědí bude rozhodovat o vítězi los. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím emailové adresy.
 8. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu soutěže a po jejím ukončení.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout předat výhru, pokud identita soutěžícího nebude patřit reálné osobě nebo by byl výherce osobou trestně stíhanou.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího zejména z důvodu nekalého nebo protiprávního jednání.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit její pravidla.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že se údaje uvedené při registraci nebudou shodovat s údaji v občanském průkazu předloženém při vyzvedávání výhry.
 13. Výhry nejsou soudně vymahatelné, nelze požadovat jinou protihodnotu nebo peněžitou či jinou náhradu.
 14. Pořadatel nenese odpovědnost v případě vady výhry. Současně neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s výhrou Soutěžícímu nebo třetím osobám.
 15. Pro další pravidla soutěže se aplikuje výhradně český právní řád.