Cisco Akademie

Co je Cisco academy?

Cisco akademie je výukový program, který zastřešuje firma Cisco, což je jedna z největších firem působících v oblasti počítačových sítí. Naše kurzy jsou určeny pouze pro studenty naší školy a to zdarma v rámci výuky.

Do programu Cisco akademií jsme zařazeni od roku 2005 a jako lektor nyní působí RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Máme možnost vyučovat kurzy CCNA Routing & Switching (Úvod do sítí, Základy směrování a přepínání,  Škálování sítí a Propojování sítí), CCNA Exploration 1 – 4, Internet věcí, Kybernetická bezpečnost, NDG Základy Linuxu, Linux I, Linux II a Programování v C, C++

Výuka je součástí předmětů Distribuované systémy a lokální počítačové sítě I, II a Operační systémy I, II. Účast v programu Cisco akademie je ovšem dobrovolná.

Škola nezajišťuje profesní certifikace, výstupem je pouze „certifikát“ o tom, že jste úspěšně prošli kurzem. Ale tím, že úspěšně absolvujete kurzy, budete dostatečně připraveni na certifikace na úrovni Cisco CCNA, které je ovšem nutné absolvovat (podobně jako jiné certifikační zkoušky) v některém z testovacích středisek Pearson VUE. V Praze je to například Alef Nula (http://www.alefnula.cz/) nebo OKsystem (http://www.oksystem.cz/). Ale i samotné potvrzení o absolvování některého z kurzů vám může pomoci v uplatnění.