Partneři

Jsme hrdi na to, že jsme dlouholetými partnery mnoha významných firem, institucí, velkých výrobních závodů se sídlem v největších městech světa, nebo třeba renomovaných středních škol z malého města a z druhého konce republiky. Při výběru partnerů nás vždy zajímá prospěšnost takového partnerství pro výuku či pracovní uplatnění našich studentů. Při výběru se však také dopouštíme jisté lidské slabosti – hledáme si jen takové přátele, kteří přemýšlejí podobně jako my. O kvalitě produktů a služeb, o výchově a vzdělávání mladé generace a také o seriózním jednání, kde podání ruky má často větší váhu než stostránkové smlouvy.

Hlavní oblasti spolupráce s partnery jsou

 • Zadávání námětů na bakalářské a diplomové práce.
 • Zveřejňování volných pracovních míst na webových stránkách školy.
 • Portfolio potenciálních zaměstnanců (studenti, absolventi).
 • Využití prostor školy pro reklamní a komerční aktivity.
 • Účast odborníků ve výukovém procesu (přednášky, semináře, vedení diplomových a bakalářských prací, případně vedení specializačních a kvalifikačních kurzů).

 

Propojování našich partnerů vedoucí k novým obchodním příležitostem.

K našim nejvýznamnějším partnerům patří tyto firmy a instituce

 • Cacio je Česká asociace manažerů úseků informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních technologií.
 • Casablanca INT, s.r.o.Tato společnost pro VŠPP zajišťuje konektivitu k internetu a využíváme i její hostingové centrum, kde máme k dispozici servery připojené k internetu. Současně připravujeme projekt testovaní levných optických datových spojů jako alternativu k WiFi sítím.
 • Hewlett-Packard Projekt eTeaching využití PC tabletů při výuce a prodej dotovaných zařízení studentům VŠPP. Přednášky odborníků z firmy HP v předmětech Marketing a Business a ICT.
 • Vědecký inkubátor ČVUT – realizovali jsme program vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu a spolupodíleli  se na tvorbě a provozu webového informačního portálu inkubátoru.
 • Asociace inovačního podnikání – funkce člena předsednictva, člena redakční rady, člena komise pro vzdělávání, příprava učebních pomůcek.
 • Česká společnost pro kybernetiku a informatiku – Vybudování testovacího střediska ECDL na VŠPP.
 • IBM – Příprava e-learningového programu, zavádění nejnovějších SW IBM technologií do výuky.
 • Cisco – Akreditace VŠMIEP a navazující školy VŠPP jako Cisco akademie, 3 pracovníci katedry informatiky vyškoleni jako testeři.
 • Microsoft – škola je zapojena do projektu Microsoft IT akademie, další aktivity rozvíjí prostřednictví své dceřiné společnosti Digi Akademie
 • Digi Akademie – v r. 2010 založila škola dceřinou společnost Digi Akademie, která se specializuje na odborná školení především v oblasti ICT. Tato společnost získala akreditaci  „Microsoft Certified Partner for Learning Solutions“ jako jedna z 20 společností v ČR. Současně byla tato společnost zařazena do mezinárodní sítě „PROMETRIC test centre“
 • e-invent – spolupráce na projektu VaV – návrh a realizace manažerského informačního systému
 • Oracle – škola získala statut Oracle akademie, má tak přístup k licencím, technologiím a studijním materiálům, které se využívají ve výuce předmětů, zaměřených na databázové systémy.
 • Momentive Specialty Chemicals, a.s. (výroba průmyslových chemikálií – výroba základních organických chemických látek) – vzděláváme jejich pracovníky a společnost sponzoruje pracoviště dodávkou HW a ICT vybavení.
 • Česká asociace interim managementu (CAIM) vznikla v roce 2010 s myšlenkou sjednotit interim manažery, zprostředkovatele interim managementu a zájemce o interim management v celé České republice a vybudovat fungující platformu pro oblast interim managementu v ČR.
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, www.cpzp.cz
 • Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, www.sppms.cz
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, www.khkmsk.cz
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, www.msunion.cz
 • Úřad práce v Ostravě, www.uradprace.cz
 • Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, www.rismsk.cz
 • Česko-německá obchodní a průmyslová komora, www.dtihk.cz

Spolupráce s personálními agenturami

 • Zveřejňování volných pracovních míst na webových stránkách školy a v jejích prostorách.
 • Portfolio potenciálních zaměstnanců (naši absolventi).
 • Využití prostor školy pro reklamní a komerční aktivity.
 • Účast odborníků klienta ve výukovém procesu VŠP (přednášky, semináře).
 • Pronájem prostor pro kurzy a školení.


Spolupráce s vyššími odbornými a středními školami

Naše škola aktivně spolupracuje s vyššími odbornými školami. Cílem je vybudování dlouhodobých a oboustranně prospěšných vztahů mezi institucemi a výměna poznatků, zkušeností a vytvoření prostoru ke spolupráci na zajímavých projektech. Poskytujeme žákům a pedagogům partnerských škol komplexní informace o studiu a celoživotním vzděláním na naší škole. Představujeme jim způsob vysokoškolského vzdělávání, zabezpečujeme poradenství při volbě studia a podporujeme je k dalšímu vzdělávání.

K našim partnerským vyšším odborným školám patří:

 • Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., www.svosp.cz
 • Vyšší odborná škola DAKOL, o.p.s., www.dakol-karvina.cz
 • Vyšší odborná škola Sokrates, www.sokrates.cz

K našim partnerským středním školám patří:

 • Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o., www.msoa.cz
 • AHOL – Střední odborná škola, s.r.o., www.ahol.cz
 • Soukromá obchodní akademie v Ostravě, s.r.o., www.soa-ostrava.cz
 • IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., www.iuventas.cz
 • Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o., www.ssur.cz
 • Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s.r.o., www.sosoom.cz
 • EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., www.educa-sos.eu
 • Obchodní akademie Karviná, s.r.o., www.obaka-karvina.cz
 • Střední škola DAKOL, o.p.s., www.dakol-karvina.cz
 • Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná s.r.o., www.ssosoom-karvina.cz
 • Střední odborné učiliště „BARON SCHOOL“ spol. s r. o., www.baronschool.cz
 • PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., www.primmat.cz
 • Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o., www.sumprum.cz
 • Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., www.nosch.cz