Státní závěrečná zkouška

Studium na VŠPP je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, podle formy studia – v případě bakalářského studia (bakalářskou) státní závěrečnou zkouškou ze dvou předmětů, v případě navazujícího magisterského studia (magisterskou) státní závěrečnou zkouškou ze tří předmětů.

Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba bakalářské práce – v případě bakalářského studia, anebo obhajoba diplomové práce – v případě navazujícího magisterského studia.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro AR 2017/2018 najdete po přihlášení v informačním systému UIS sekce Dokumentový server / Vysoká škola podnikání a práva  / 1. ŘÍZENÁ DOKUMENTACE / 1.2 Pro studenty / 1.2.05 Metodické předpisy / 1.2.05.05 Státní závěrečná zkouška .