Státní závěrečná zkouška

Studium na VŠPP je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, podle formy studia – v případě bakalářského studia (bakalářskou) státní závěrečnou zkouškou ze dvou předmětů, v případě navazujícího magisterského studia (magisterskou) státní závěrečnou zkouškou ze tří předmětů.

Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba bakalářské práce – v případě bakalářského studia, anebo obhajoba diplomové práce – v případě navazujícího magisterského studia.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce najdete po přihlášení v informačním systému UIS – ZDE