Studijní obor Podnikání a management v obchodu a službách- BS

V akademickém roce 2016/2017 proběhnou státní závěrečné zkoušky pro bakalářskou formu studia studijního oboru PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT V OBCHODU A SLUŽBÁCH z předmětů:

 

  • Ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie)
  • Podnikání, management a marketing v obchodu a službách

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce, platné pro AR 2017/2018, najdete v UIS od 13.11.2017.