Studijní obor Podnikání – BS

V akademickém roce 2016/2017 proběhnou státní závěrečné zkoušky pro bakalářskou formu studia studijního oboru PODNIKÁNÍ z předmětů:

 

  • Ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie)
  • Podnikání a nauky o podniku a managementu

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce, platné pro AR 2017/2018, najdete v UIS od 13.11.2017.