Studijní plány a předměty

Studijní program Právní specializace – Bc.

 

Studijní program Ekonomika a management – Bc.

 

Studijní program Marketingové komunikace – Bc.

Studijní program Bezpečnostní studia – Bc.

 

Studijní program Marketingové komunikace – Mgr.

 

Studijní program Ekonomika a management – Ing.

 

Studijní program Soukromoprávní studia – Mgr.