Žádosti a formuláře

Zde najdete několik nejdůležitějších druhů formulářů, např. pro vystavení karet ISIC a ALIVE, všeobecnou žádost použitelnou v několika situacích, dále žádosti o výběr studijní specializace apod.

Formulář na vystavení ISIC karty pro prezenční studenty

Formulář na vystavení ALIVE karty pro kombinované studenty

Níže uvedené žádosti se podávají v UIS – sekce Kontaktní centrum žádost:

  • přerušení studia (uveďte důvod a délku přerušení)
  • ukončení studia (uveďte důvod ukončení)
  • snížení školného (uveďte důvod a výši slevy)
  • splátkový kalendář (uveďte přesný splátkový kalendář včetně dat splatnosti)
  • vrácení školného (uveďte číslo účtu, kam má být školné vráceno)
  • ubytovací stipendium (uveďte číslo účtu, kam má být stipendium zasláno)
  • prospěchové stipendium (uveďte číslo účtu, kam má být stipendium zasláno)
  • sociální stipendium (uveďte číslo účtu, kam má být stipendium zasláno)
  • změna oboru/ specializace/ pobočky (možné pouze před začátkem semestru)

Formulář na uznání předmětů z VŠ

Formulář na uznání předmětů z VOŠ ekonomického zaměření