Bakalářské studium

Bakalářské studijní programy

Bakalářské studium je profesně orientované a je základním pilířem vzdělávání naší vysoké školy.

Studenti jsou připraveni pro další vzdělávání, pro trh práce a také pro zahájení podnikání ve vlastních firmách. K bakalářskému studiu se můžete přihlásit v Praze, Brně a Ostravě.

Naši absolventi jsou vybaveni praktickými dovednostmi z oblastí podnikání, práva, marketingu a marketingových komunikací, bezpečnostních studií a nacházejí uplatnění tam, kde potřebují kreativní, inovativní, odpovědné a především podnikavé osobnosti.

Standardní délka studia je 6 semestrů (3 akademické roky). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z oborové části studia a obhajoby bakalářské práce. Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v prezenční a kombinované (dálkové) formě.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Název studijního programu Specializace Jazyk studia Forma a místo studia doba studia titul
Podnikání a management   český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Entrepreneurship and management   anglický prezenční – Praha 3 roky Bc.
Предпринимательство и менеджмент   ruský prezenční – Praha 3 roky Bc.
Obchodní a marketingový management
  • Obchodní manažer
  • Marketingový manažer pro B2B trhy
  • Marketingový manažer pro služby
český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Účetnictví-Daně-Controlling   český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Finanční řízení   český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Právo v aplikační praxi
  • Právo v podnikání
český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Právo v aplikační praxi
  • Právo ve veřejné správě
český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Marketingové komunikace
  • Marketingové komunikace
český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Bezpečnostní studia   český prezenční – Praha, Ostrava kombinované – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
Řízení lidských zdrojů   český prezenční – Praha, Ostrava 3 roky Bc.
další členové skupiny