Digitální ekonomika a společnost

Charakteristika studijního programu:

Díky spolupráci Vysoké školy podnikání a práva a Vysoké školy obchodní vám nabízíme jedinečnou možnost studia společného studijního programu Digitální ekonomika a společnost. Staň se digitálním specialistou podniku služeb. Nauč se využít digitalizaci v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Bakalářský studijní program Digitální ekonomika a společnost tě seznámí s touto poměrně novou profesí, která se zaměřuje na využití nových informačních nástrojů. Cílem je naučit studenty pochopit a využít hlavní principy a trendy v oblasti digitální ekonomiky a společnosti. Součástí programu je mezipředmětový výklad vztahů popisující principy zavádění digitalizace do podniků a společností. Jedná se o systémový a plánovitý postup, který směřuje k naplnění modelu digitální zralosti podniků a společností. Pozornost je věnována i sdílené ekonomice a modelům sdílené ekonomiky.

V rámci studia si můžete vybrat jedno z unikátních profesních zaměření, které studijní program Digitální ekonomika a společnost nabízí:

A.   DIGI prezentace, virtuální a rozšířená realita. Profesními partnery jsou společnosti PresentiGO a Virtual Real Life s.r.o..

                

B.   Elektronické obchodování a BIG DATA. Profesním partnerem je společnost DataFriends s.r.o. a MonkeyData s.r.o.

                         

C.   Elektronizace veřejné správy (E-government). Profesním partnerem je Národní agentura pro komunikační a informační technologie a Czech ICT Alliance:

            

 

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Digitalizace ekonomiky a společnosti

Zajímá Tě digitální společnost a její jednotlivé segmenty. Co se ve společnosti změnilo a bude měnit s rozvojem digitalizace. Jaké jsou principy zavádění digitalizace do podniků a kdo je provádí. Co je sdílená ekonomika a její konkrétní formy, včetně modelu digitální zralosti podniků. A na závěr Průmysl 4.0 a jeho vliv na budoucnost ekonomiky.

Člověk a společnost v digitálním věku

Slyšel jsi pojmy digitální domorodec, digitální nomád, digitální cizinec, digitální závislosti a digitální demence? Vysvětlíme Ti proměnu společnosti a společenských vztahů v důsledků technologizace a zvláště computerizace a digitalizace. Zároveň se zamyslíme nad důsledky a riziky nových forem komunikace a řízení.

Moderní trendy v informatice

Poznání trendů a souvislostí je nezbytná věc, to platí dvojnásob v dynamické oblasti informatiky. Cílem předmětu není jen zorientovat se v současných trendech informačních a komunikačních technologie, ale hlavně prohloubit využívání znalosti a dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi zítřka (jako rozšířené a virtuální reality) a pochopitelně i využití internetu s jeho službami.

Obchodní právo a ochrana údajů

V digitální věku se informace rychle šíří a to to více hrozí nebezpečí jejich zneužití či potřeba jejich ochrany. Znalosti máme uloženy mimo naše fyzické disky, jsou v cloudu. Umíme i tyto ochránit? A co podniková data, informace a znalosti, které jsou základem našeho podnikání a tvoří jádro podnikového tajemství. Bez obchodního práva se prostě neobejdeme.

Měření, sběr a zpracování dat

Předmět představuje malou násobilku každého informatika. Seznámí studenty se základy měření, sběru a zpracování dat a to v kontextu využití moderních technických prostředků. Naučí studenty chápat a používat statistické metody pro zpracování dat, které jim umožní řešit problémy nejen v obecné rovině, ale také aplikovaně, při řešení konkrétních úloh z praxe.

Kybernetická bezpečnost a kryptotechnologie

To je třešnička na dortu digitálního poznání. Seznámíme Tě se základy kybernetické bezpečnosti z hlediska manažerského, včetně  oboru kryptotechnologie, na kterém jsou další specializace, jako například virtuální měny a jejich reálné využití, technologie blockchainu a tokenizace.  Určitě Tě zaujmou i základy šifrování a jeho použití v praxi, jako digitální podpis, škodlivý software a ochrana a bezpečnost sítí.

 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2022

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU: ZDE

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠO Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Odevzdají ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijním oddělení v Ostravě. Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 810 888 500

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy, v České republice, Evropské Unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Podnikatelský sektor:

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

Ve státní a veřejné správě

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy

 

NEJVĚTŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA TOHOTO STUDIJNÍHO PROGRAM?

Zaměření na sektor služeb, speciálně oblasti digitálních kompetencí ve státním, veřejném a privátním sektoru. Pro absolventa se po absolvování programu otevírají tyto možnosti dalšího kariérního postupu, zejména:

 • řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti e-governmentu,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista,
 • ekonomika – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend,
 • projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů.
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program tak jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru. Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.
 • Perspektivní. Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů). Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike- sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).
 • Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole. Zde je možno odkázat na studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB), moje vystoupení a články v DVTV atd. Dále projekty (třeba řešený TAČR regionální digitální měna). Studenti se mohou do aplikovaného výzkumu zapojit. Dá se rozšířit i na cestovní ruch na využití digitálních a komunikačních nástrojů (viz. řešení případových studií v CR  a jejich prezentace v Betlémské kapli).

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny