Finanční řízení

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky v oblasti financí, kteří jsou schopni orientovat se ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, finančních trhů, pojišťovnictví a bankovnictví. Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti finančního řízení podnikatelských subjektů a finančních institucí. Studium je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro taktické rozhodování a řízení zejména v oblastech:

 • finančního řízení ekonomických subjektů,
 • řízení finančních rizik,
 • řízení finančních institucí,
 • analýzy pojistného trhu,
 • ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy,
 • emise cenných papírů.

               Ekonomický, zejména pak finanční, základ je doplněn o manažerský pohled, nezbytnou problematiku kvantitativních metod, právní a společenskovědní disciplíny a další profilující předměty. Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat nejen technickou, odbornou, zejména finanční zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu. Při uskutečňování programu jsou ve značné míře využívány participativní metody výuky (případové studie, odborníci z praxe ve výuce apod.). Profesní orientace studijního programu je podpořena řízenou praxí v závěru studia, řešením konkrétního zadání profesních partnerů (předmět Praktická případová studie) a celkovou konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů.

 

PROČ Finanční řízení na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Nezastupitelná role finančního řízení v procesu podnikání v podobě správy prostředků, jejich zhodnocování i pojištění.
 • V souvislosti s výše uvedeným jsou koncipovány odpovídající předměty, umožňující každodenní řízení financí, ale také strategické rozhodování a volbu optimálních řešení.
 • Kvalitní finančník je pro firmu velmi důležitý (a také ceněný), stejně jako individuální živnostník je při respektování zásad finančního řízení „méně zranitelný“.
 • Vybraní studenti mají možnost studia na zahraničních VŠ v rámci vyhlašovaných programů.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.
 • Naučíme tě vnímat důležitost finančního řízení ve firmách a institucích. Budeš mít přehled v prakticky zaměřených oblastech jakými jsou např. Náklady a kalkulace, Řízení rizik, Finanční analýza a plánování podniku….
 • Seznámíš se s informačními technologiemi v oblasti finančního řízení.
 • Profesně zaměřený způsob výuky orientovaný na praxi a garantovaný skutečnými praktiky.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2021

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://wd7.cz/vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny) 

 

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Finanční řízení bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovanětaktická rozhodnutí týkající se finanční oblasti ve vazbě na základní procesy ekonomických subjektů,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat, třídit a využívat ekonomická data v souvislostech fungování ekonomických subjektů,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzy ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod a vyhodnocovat jejich závěry,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy v podnikání a společnosti,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Finanční řízení bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • plně se orientovat v oblasti finančního řízení podnikatelského subjektu a tak řídit malou a střední firmu ve finanční oblasti,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, finančních institucí, pojistného trhu, emise cenných papírů,
 • operativně a taktický řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • využívat znalosti a praktické dovednosti z oblasti pojišťovnictví
 • aktivně využívat nástroje ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy a procesy v nich probíhajícími,
 • analyzovat finanční rizika podnikatelských subjektů,
 • orientace v problematice finančního řízení územních samosprávných celků
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení podnikatelského subjektu, včetně jeho daňových povinností.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • střední a vyšší manažer v oblasti finančního a manažerského řízení,
 • finanční specialista, finanční poradce,
 • střední a vyšší manažer nebo pracovník ekonomického a finančního zaměření ve veřejném sektoru,
 • bankovní a hypoteční poradce,
 • kvestor, finanční ředitel,
 • risk manager.

 

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny