Obchodní a marketingový management

Charakteristika studijního programu:

Cílem profesně zaměřeného studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích obchodních a marketingových manažerů zejména středního a nižšího managementu a odborných specialistů na relevantních úsecích podniků, schopných zvládat taktické úkoly minimálně v oblastech:

 • obchodního středního a nižšího managementu velkých podniků a vyššího a středního managementu ve středních a malých podnicích,
 • marketingového středního a nižšího managementu velkých podniků a vyššího a středního managementu ve středních a malých podnicích působících v B2B sektoru a/nebo v sektoru služeb,
 • výkonných obchodních profesí na vstupu (nákup) a výstupu (prodej) firem.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat podnikavost, kreativitu, analytické myšlení se schopností přijímat koncepční závěry v obchodních a marketingových aktivitách a posilovat obchodní výkonnost zejména středních a malých podniků.

 

PROČ Obchodní a marketingový management na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Profesně zaměřené studium spojené s praxí a vycházející z potřeb praxe.
 • V rámci výuky si ve vybraných předmětech vyzkoušíte práci na reálných zadáních, vycházejících z potřeb a požadavků podniků a organizací.
 • Odbornost v průběhu studia si prohloubíte výběrem jedné ze tří jedinečných a trhem práce požadovaných specializací: “Obchodní manažer”, “Marketingový manažer pro B2B trhy” a “Marketingový manažer pro služby”.
 • Seznámíte se s týmem zkušených akademiků i s prakticky zaměřenými odborníky.
 • Prostřednictvím programu Erasmus + si můžete své studium zpestřit pobyty na zahraničních partnerských univerzitách a/nebo ve významných podnicích a obohatit se tak o potřebné zahraniční zkušenosti.
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Naučíme vás MARKETINGOVĚ a OBCHODNĚ uvažovat v prakticky zaměřených předmětech jako např. Marketing management, Marketingové komunikace, Obchod a obchodní dovednosti atd.
 • Protože: “…Podnik má dvě – a pouze dvě základní funkce: marketing a inovace. Marketing a inovace přinášejí výsledky, všechno ostatní jsou náklady. Marketing je rozlišovací a jedinečná funkce podnikání“ (Peter F. Drucker), stanete se nepostradatelnými odborníky marketingových a/nebo obchodních útvarů podniků.
 • Pro práci na projektech můžete využít Studentskou komunikační agenturu s multimediálním pracovištěm.
 • Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.

 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2021

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://wd7.cz/vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu „Obchodní a marketingový management“ bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se základních obchodních a marketingových procesů podniku,
 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se zastupování firmy na reálném trhu v rozsahu delegovaných kompetencí,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat a rozvíjet potenciál členů týmu,
 • jednat v souladu s legislativními požadavky i s ohledem na etické principy a kulturní specifika,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

 

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu „Obchodní a marketingový management“ bude schopen:

 • popsat a aplikovat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky při řízení obchodních a marketingových činností a procesů,
 • zvládat organizaci a řízení obchodních kooperací,
 • zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • orientovat se v oblasti finančního řízení podniku, aplikovat základní metody finanční analýzy,
 • orientovat se v daňové a účetní problematice a aplikovat tyto znalosti při řízení podniku,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • orientovat se v legislativním rámci fungování podnikatelských subjektů, včetně právní úpravy jednotlivých daní,
 • charakterizovat a využívat moderní nástroje marketingové komunikace a měřit jejich účinnost,
 • analyzovat trh s využitím metod a technik marketingového výzkumu,
 • komunikovat se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami v obchodních a dodavatelských vztazích,
 • organizovat a vést obchodní jednání s cílem naplnění obchodních cílů firmy,
 • využívat znalosti a dovednosti z oblasti obchodní strategie a taktiky při vyjednávání smluvních podmínek,
 • aktivně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro analytické, organizační a řídící činnosti související s obchodní činností firmy,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi,
 • identifikovat, třídit a interpretovat data a získané poznatky z trhu a vnějšího marketingového prostředí firmy.

 

Relevantní charakteristické profese:

Z hlediska specializací bude absolvent profilován v následujících odborných znalostech a dovednostech:

 

 • Specializace „Obchodní manažer“:
  • řízení obchodního útvaru na vstupní straně firmy – nákupu,
  • řízení obchodního útvaru na výstupní straně firmy – prodeje,
  • řízení procesů spojených s intenzifikací a integrací výkonnosti obchodních útvarů,
  • využívat znalostí a dovedností spojených s výkonem profese obchodního zástupce firmy,
  • aplikovat a implementovat získané poznatky v rámci mezinárodních obchodních vztahů,
  • zvládat obchodní legislativu a základní kulturní specifika spojená s obchodováním jak v rámci, tak i mimo EU.

 

 • Specializace „Marketingový manažer pro B2B trhy“:
  • znalost a uplatňování specifik B2B trhů,
  • základní orientace obchodní činnosti uvnitř technologických řetězců,
  • získávání informací a výzkum chování klientů na B2B trzích,
  • uplatnění specifik B2B trhů v rámci využívání nástrojů marketingové komunikace,
  • aplikace moderních nástrojů digitální komunikace v rámci B2B trhů.

 

 • Specializace „Marketingový manažer pro služby“:
  • znalost a uplatňování specifik trhů v sektoru služeb,
  • znalost a zvládání moderních forem obchodování a poskytování služeb,
  • orientace v dílčích oblastech sektoru služeb,
  • získávání informací a výzkum chování klientů na trzích služeb,
  • využití specifik služeb při aplikaci nástrojů marketingových komunikací,
  • aplikace moderních nástrojů digitální komunikace v rámci trhů služeb.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny