Řízení lidských zdrojů

Charakteristika studijního programu:

Díky spolupráci Vysoké školy podnikání a práva a Vysoké školy obchodní vám nabízíme jedinečnou možnost studia společného studijního programu Řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je příprava samostatných personalistů pro malé a střední organizace, resp. odborných pracovníků/specialistů personálních útvarů v korporátní sféře a v organizacích veřejné a státní správy. Absolventi studijního programu však také získají dostatečné znalosti k tomu, aby podle své volby a potřeby mohli bezprostředně po absolvování či s několika letým odstupem navázat studiem v magisterském stupni studia.

V rámci studia Řízení lidksých zdrojů si můžete vybrat ze dvou unikátních profesních zaměření:

A.   Malé a střední firmy podnikající v oblasti služeb – (naučíme vás vše, co potřebuje samostatný personalista – od získávání zaměstnanců, přes jejich motivaci a odměňování, až po péči o pracovní podmínky).         

B.   Velké a nadnárodní společnosti – (chcete se specializovat na recruitment, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání anebo personální administrativu)? 

 

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Personalistika

Naučíš se mít v pořádku personální administrativu, umět přijmout nebo propustit zaměstnance, stanovit mu mzdu, naplánovat směny a provádět další, zákoníkem práce vyžadované činnosti patřící mezi základní dovednosti personalisty. Tak jako se dům staví od základů, řízení lidských zdrojů staví na perfektně fungující personalistice.

Personální marketing

Umět zaujmout ty nejlepší zájemce o zaměstnání ve firmě či instituci patří mezi významné dovednosti personalisty. V Personálním marketingu se naučíš, jak využívat klasické i nejmodernější metody komunikace se zájemci o zaměstnání.

Rozvoj lidských zdrojů v organizaci

Lidé jsou nejcennější kapitál každé organizace. Prostředky věnované na jejich získání by byly k ničemu, kdybychom neuměli zaměstnance dále vzdělávat a umožňovat jim udržovat jejich kompetence na úrovni potřebné pro to, co děláme dnes, i pro to, co budeme dělat zítra.

Personální management

Řízení lidských zdrojů v organizacích není věcí jen personalistů, ale především všech manažerů. Jaká je dělba práce mezi manažery a personalisty a co znamená pojem zaměstnanec jako subjekt řízení lidských zdrojů?

Ekonomika podniku

Ať už organizace podniká nebo je příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací, její činnosti jsou vždy limitovány prostředky, které může vynaložit na svůj provoz a tedy i na zaměstnance. Bez pochopení zákonitostí podnikové ekonomiky nemůže být personalista rovnoprávným partnerem managementu.

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Pracovní právo je základním kamenem zaměstnávání lidí. Tak jako na silnici nemůžeme vyjet bez znalosti pravidel silničního provozu, nemůžeme zaměstnávat lidi bez znalosti zákoníku práce a dalších předpisů.

Rétorika a komunikace

I v digitální době jsou schopnosti komunikovat, vyjednávat, argumentovat jedny z nejcennějších. Mezilidská komunikace, a ta pracovní zejména, má svoje pravidla, zákonitosti a postupy. Kdo je zná a umí využívat, má výhodu.

 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční): Září 2022

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU: ZDE

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠO Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Odevzdají ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijním oddělení v Ostravě. Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 500,-

Bližší informace na info lince: 810 888 500

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Řízení lidských zdrojů je připraven zastávat pracovní pozice ve všeobecné personalistice (HR general) organizací i pozice specialistů personálních procesů ve všech typech organizací v podnikatelském sektoru i ve veřejné správě nebo neziskovém sektoru. Širší znalost souvislostí v oblasti lidských zdrojů v organizacích může využít i v pracovních pozicích naplňujících státní politiku zaměstnanosti, tj. v referentských pozicích ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven apod. Znalosti získané studiem ekonomických a manažerských předmětů mu, ve spojení se získanou praxí, umožňují úspěšně zvládnout pozici samostatného personalisty/HR manažera v malých a středních organizacích nebo podnikatelskou činnost v oblasti služeb zaměstnanosti (agentury práce). 

 

PROČ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

  • Lidé jsou nejcennějším kapitálem každé organizace. Technologie a postupy se dají okopírovat, lidé ne.
  • Špičkové personalisty potřebují všichni, bez ohledu na velikost organizace a odvětví, ve kterém působí.
  • Standardy kvalitní personální práce platí po celém světě – získané znalosti a dovednosti uplatníte jak v malém českém městečku, tak v celosvětově působící korporaci.
  • „Řidičák“ na řízení lidí je základním předpokladem pro výkon jakékoliv manažerské pozice.

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

  • Komplexní pojetí personální práce v organizaci.
  • Znalosti a praktické dovednosti – nejen, jak se to dělá, ale i proč se to tak dělá. Trendy, nejnovější poznatky v oboru.
  • Propojení s praxí – zapojení špičkových odborníků z praxe, personálních manažerů z dopravy, IT, energetiky, cestovního ruchu a dalších odvětví, a také vlastní praxe v průběhu studia.

CO JE NOVÉHO V PROGRAMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

V nové akreditaci jsme dali důraz na zvládnutí celé problematiky personální práce v organizaci. Od nezbytných rutinních základů personální administrativy, až po plánování, řízení a vyhodnocování rozvojových aktivit manažerů a klíčových zaměstnanců organizací v podnikatelském i nepodnikatelském sektoru.

další členové skupiny