Účetnictví-Daně-Controlling

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky především v oblasti financí, kteří jsou schopni se orientovat ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, účetnictví a daní. Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti ekonomického a finančního řízení podnikatelských subjektů. Studium je zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí pro taktické rozhodování a řízení zejména v oblastech:

 • ekonomického a finančního řízení ekonomických subjektů,
 • účetnictví podnikatelských subjektů a jeho postavení v celkovém rámci řízení,
 • kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • daňových povinností v širších souvislostech obecných ekonomických disciplín a vývoji ve společnosti,
 • ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat nejen technickou a odbornou, zejména finanční zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu. Při uskutečňování programu jsou ve značné míře využívány participativní metody výuky (případové studie, odborníci z praxe ve výuce apod.). Profesní orientace studijního programu je podpořena řízenou praxí v závěru studia, řešením konkrétního zadání profesních partnerů (předmět Praktická případová studie) a celkovou konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů.

 

PROČ Účetnictví-Daně-Controlling na VŠPP?

 1. Největší přidaná hodnota studijního programu?
 • Důraz na praxi a profesní orientaci, neboť bez základních znalosti účetnictví se neobejde žádný podnikatel – nepozná, kam jeho podnikání směřuje. Komunikace s účetními je pro každou firmu naprosto klíčová.  
 • Výborně promyšlená sestava předmětů účetnictví a jejich provázanost s daněmi, které zajisti dodržování povinností vůči státu a controllingem, který zase pomůže firmám při jejich každodenním, ale i strategickém rozhodovánítyto znalosti jsou pro všechny firmy stejně tak potřebné, jako ona pověstná sůl v pohádce Sůl nad zlato.  
 • U profesí souvisejících s účetnictvím, daněmi a controllingem se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků, proto jsou studenti těchto profesí velmi žádaní na trhu práce.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus +. 
 1. Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?
 • Propojujeme tým zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky z praxe a nejen to, samotní akademici jsou zároveň i praktiky ve svých oborech. 
 • Profesně zaměřená výuka je podpořena řízenou praxí v průběhu a závěru studia, která vám umožní získat potřebná data a zkušenosti pro zpracování bakalářské práce, často je praxe spojena s kvalifikačním a kariérním růstem, případně se získáním prvního zaměstnání. 
 • Naučíme vás rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení, neboť do oboru účetnictví nastupuje silně akcelerovaný trend digitalizace a vy tak budete připraveni na tento trend. 

 

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2021

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://wd7.cz/vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Profil absolventa

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví, daně a controlling bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se finanční oblasti ve vazbě na základní procesy ekonomických subjektů,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat, třídit a využívat ekonomická data v souvislostech fungování ekonomických subjektů,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzy ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi a vyhodnocovat jejich závěry,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy v podnikání a společnosti,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví, daně a controlling bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • plně se orientovat v oblasti finančního řízení podnikatelského subjektu a řídit malou a střední firmu ve finanční oblasti,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně jejich vazby na právní úpravu účetnictví, jednotlivých daní a controllingu,
 • operativně a taktický řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • využívat znalosti a praktické dovednosti z oblasti účetnictví v národním i mezinárodním kontextu,
 • pochopit význam a provázanost účetních, daňových a kontrolních činností na jednotlivé procesy v organizaci
 • aktivně využívat nástroje ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy a procesy v nich probíhajícími,
 • pochopit význam controllingu, auditu a všeobecně kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • prakticky řešit problematiku podnikových daní, jejich vazbu na účetnictví podnikatelského subjektu a aplikovat tyto znalosti při finančního řízení podniku,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení podnikatelského subjektu, včetně jeho daňových povinností.

Relevantní charakteristické profese:

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • specialista finančního controllingu,
 • účetní metodik,
 • nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru,
 • nižší a střední manažer v oblasti management

 

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny