Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je na naší škole druhým akademickým vzdělávacím stupněm. Jeho absolventi získají plné vysokoškolské vzdělání zakončené tituly Mgr., nebo Ing. Na trhu práce pak mají držitelé těchto titulů možnost ucházet se o střední a vyšší manažerské pozice. Jsou také skvěle připraveni pro zahájení podnikání ve vlastních firmách s vysokých inovativním potenciálem. Zájemci o navazující magisterské studium nás najdou v Praze, Brně a Ostravě.

Standardní délka magisterského studia jsou 4 semestry (2 akademické roky). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Vysoká škola podnikání a práva nabízí navazující magisterské studium v prezenční a kombinované (dálkové) formě.

 

další členové skupiny