Harmonogram_MBA_FINAL Praha – Ostrava 2020-2021 – rijen