Lektoři

Jaroslav Holý, MBA – Marketing

Jaroslav Holý působí od roku 2004 na manažerských pozicích v marketingu v rámci mezinárodních firem CEE regionu i startupů. Zaměřuje se na re-engineering marketingových procesů směřujících k maximální efektivitě, využívání digital marketingu a moderních technologií k podpoře marketingových aktivit. Aktuálně člen nejvyššího vedení CzechInvestu se zodpovědností za marketing a komunikaci agentury po celém světě (9 mezinárodních kanceláří). V roce 2017 obdržel v rámci GrandPrix 2017 Marketingového institutu zvláštní uznání za zavádění standardů strategického marketingu ve státní správěVystudoval MBA na Business School Netherlands. Při studiu MBA se s ním setkáte u předmětu Marketing.

 

Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D. – Finanční řízení I. a II.

Zuzana Virglerová je absolventkou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Finance, kde také úspěšně dokončila doktorské studium. Své ekonomické znalosti obohatila o oblast práva, když se stala absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v oboru Právo a podnikání. Své znalosti dlouhodobě uplatňuje ve středním managementu české finanční skupiny a ve svém podnikání zaměřeném na poradenství pro malé a střední podniky v oblasti strategického řízení, nastavení interních procesů v souladu s právními předpisy a ochrany osobních údajů. Dlouhodobě působí také v akademické sféře, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno. Ve výzkumu se zaměřuje na podnikatelské prostředí malých a středních podniků a komplexní řízení podniku s důrazem na řízení podnikatelských rizik. Pravidelně přispívá svými výsledky výzkumu do světových vědeckých časopisů. Je také editorkou časopisu Journal of Competitiveness.

 

Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. – Manažerské ICT, Projektové řízení

Miroslav Lorenc se odborně zaměřuje na technologický management. Má bohaté zkušenosti v oblasti aplikované informatiky, projektového řízení, ekonomického poradenství a odborného vzdělávání. V posledních letech se intenzivně věnuje oblasti digitální ekonomiky, Průmyslu 4.0, digitální transformace a souvisejícím tématům. Ve výzkumu se zaměřuje na připravenost podniků na digitální transformaci, změny v požadavcích na kompetence pracovníků, a to ve spojitosti se současnými a budoucími změnami, které vyvolají transformaci podnikatelského prostředí. Absolvoval magisterské i doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od roku 2005 působil na katedře managementu jako vedoucí sekce Manažerské informatiky, dále jako vedoucí Centra digitální transformace a vedoucí Centra informatiky FPH. Současně garantoval nebo vedl řadu výzkumných projektů a předmětů.

  

Bc. Jan Chalas – Moderní trendy v datové analytice

Jan Chalas se v roce 2010 začal zabývat problematikou softwarů pro řízení  vztahů se zákazníky (CRM). Zaváděl do praxe využití těchto nástrojů, a to včetně metodiky k jejich úspěšné adaptaci ve firemním prostředí. Po studiu VŠE se zaměřením na management obchodu se začal více věnovat vzájemnému propojení firemních dat pro usnadnění manažerského rozhodování. S datovou integrací, reportingem a aplikací pokročilé analytiky má zkušenosti z několika významných projektů. Patří mezi ně například národní portál nehod (portalnehod.cz), kde se pomocí datové analytiky identifikují riziková místa na silnicích. V komerční sféře pracoval na zefektivnění manažerského reportingu pro společnosti MAKRO nebo EOS KSI. Ve společnosti DataFriends, kterou s kolegy založil v roce 2018, vybudoval portál statistica.pro, který je věnován nástrojům pokročilé analýzy dat a metodickým kurzům analytiky. Datoví odborníci skrz kurzy předávají své znalosti desítkám vědeckých pracovníků každý rok a učí je, jak postupovat při analýze dat a aplikaci pokročilé analytiky.

 

MgA. Miroslav Matyáš – Strategický management

Miroslav Matyáš je business development executive a management konzultant s více jak 14 let zkušeností z vyšších manažerských pozic ve významných zahraničních nadnárodních společnostech. Úspěšně vybudoval, transformoval a spravoval prodejní sítě a provozy s pozitivními výsledky napříč různými segmenty trhu – například spotřební materiály v průmyslové výrobě a automotive, telekomunikace, retailové bankovnictví, franšízové koncepty a sítě, e-commerce Marketplace. Ve své konzultantské praxi se zaměřuje na vedení projektů na budování a implementaci strategie, řízení obchodních procesů a transformace obchodu. Aktuálně se též jako spoluzakladatel věnuje start-upu CORE Sales Psychometrics, zabývajícího se psychometrickou personalizací v digitálním businessu.

 

Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. – Právní minimum pro podnikatele

Tereza Krupová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde úspěšně ukončila i doktorské studium (disertační práce na téma Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření), a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, působí jako lektorka seminářů k tzv. novému občanskému zákoníku a práva obecně – zejména pro ekonomické a neprávní profese. V současné době je zaměstnána jako vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti České republiky. Má za sebou praxi na Ministerstvu financí České republiky dále v advokacii na pozici advokátní koncipientky, při studiu absolvovala dvě semestrální stáže na soudech. Pravidelně přispívá do odborných časopisů s ekonomickou tematikou (Účetnictví v praxi, Metodické aktuality Svazu účetních aj.).

 

Ing. Jaroslav Šafránek – Řízení malých a středních podniků

Jaroslav Šafránek v posledních deseti letech pracoval v nadnárodní společnosti na pozici manažera zodpovědného za velké zákazníky. Mezi nejvýznamnější projekty, které vedl, patří mj. řešení v oblasti personalistiky pro Škodu Auto, a.s. a ČEZ, a.s. Tyto projekty získaly v roce 2010 a 2013 ocenění IT projekt roku. Ve své akademické činnosti spolupracoval s dopravní fakultou ČVUT a od roku 2000 je členem akademické rady soukromé vysoké ekonomické školy. Již po roce 1990 se stal soukromým podnikatelem se zaměřením na aktuálně novou oblast využití IT  ve firemním i soukromém prostředí. Akciová společnost, kterou vedl, byla v devadesátých letech vedoucí společností v oblasti informačních technologií. V roce 1998 získal ocenění „Nejlepší podnikatel roku“ udělené porotou vedenou doc. Ing. Štěpánem Müllerem, CSc., MBA, děkanem CMC Graduate School of Business. Při studiu MBA se s ním setkáte při Řízení malých a středních podniků.

 

 

další členové skupiny