Podmínky studia

Závěrečná zkouška z češtiny pro cizince

 • složení zkoušky (60% úspěšnost)
 • modelové verze závěrečných testů
 • při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte potvrzení o absolvování kurzu

Nabízené varianty kurzů

 • Roční intenzivní jazykový přípravný kurz ke studiu na vysokých školách v českém jazyce.
  • Rozsah kurzů:
   • 560 vyučovacích hodin, 20 hodin týdně.
  • Termíny zahájení:
   • červenec 2019;
   • záři 2019.
  • Roční intenzivní jazykový přípravný kurz ke studiu na vysokých školách v anglickém jazyce.
   • Rozsah kurzů:
    • 560 vyučovacích hodin, 20 hodin týdně.
   • Termíny zahájení:
    • záři 2019.

V obou případech bude studium ukončeno nejpozději do konce srpna 2020.

Předpoklad pro přijetí do kurzu

 • Vyplnění a zaslání přihlášky, včetně povinných příloh:
  • kopie pasu;
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně kopie maturitního vysvědčení) – dokládá se nejpozději v den zahájení výuky.
 • Zaplacení 50% zálohy kurzovného

Výše uvedené kurzy celoživotního vzdělávání máji stanovenou povinnou docházku v rozsahu minimálně 90 procent vyučovacích hodin. Neomluvená absence po dobu delší než 3 vyučovací dny je důvodem k okamžitému vyloučení ze studia bez nároku na vrácení školného.

Proč studovat na VŠPP

 • tým zkušených vysokoškolských učitelů s dlouholetou praxí
 • moderně vybavené učebny v blízkosti centra Prahy
 • výuka podle nejnovějších trendů, mezinárodně srovnatelné standardy kvality
 • supervize kurzu (monitoring průběhu kurzu, zpětná vazba o učební progresi, průběžné testování, ankety spokojenosti)
 • VŠPP je součástí Akademického holdingu, největšího česko-slovenského společenství škol, akademicky-holding.cz
 • Klientský, na studenty orientovaný přístup, flexibilní z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta, učí se to, co skutečně potř
 • studium je ekonomicky dostupné, cena od 17 500,- za semestr
 • školu tvoří lidé, výběr děláme s vysokou pečlivostí, disponujeme špičkovými akademiky i zkušenými odborníky ve správném poměru
 • Jsme alternativou ke školám veřejným. Bavíme inovativním přístupem ke vzdělání, inspirujeme, seznamujeme a posouváme dál.
 • škola je přívětivá, současně i náročná, neboť jedině tak zajistí svým absolventům jejich úspěšnou profesní kariéru
další členové skupiny