Pro koho jsou kurzy určeny?

Roční jazykové přípravné kurzy jsou určeny zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a jiných vysokých škol v České republice.

Nabízené kurzy nevyžadují předchozí znalost jazyka českého (anglického) a jsou určeny i úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština.

Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.

další členové skupiny