Bakalářské studijní programy

Bakalářské studium je profesně orientované a je základním pilířem vzdělávání naší vysoké školy. Studenti jsou připraveni pro další vzdělávání, pro trh práce a také pro zahájení podnikání ve vlastních firmách. Naši absolventi jsou vybaveni praktickými dovednostmi z oboru podnikání a nacházejí uplatnění tam, kde potřebují kreativní, inovativní, odpovědné a především podnikavé osobnosti.

Standardní délka studia je 6 semestrů (3 akademické roky). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z ekonomie, z oborové části studia a obhajoby bakalářské práce. Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v prezenční a kombinované (dálkové) formě.

Bakalářský studijní program Ekonomika a management

Bakalářský studijní program Právní specializace

Zahraniční studijní program Právo – ve spolupráci s Panevropskou univerzitou v Bratislavě

Bakalářský studijní program Marketingové komunikace

Bakalářský studijní program Bezpečnostní studia

Bakalářské studium pro absolventy VOŠ

Tento studijní plán je určen pro absolventy vyšších odborných škol a probíhá v kombinované formě. Toto studium vám umožňuje získat titul bakalář (Bc.) už během 3 semestrů studia. Více informací ZDE.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijních oborů se uplatní v podnicích všech vlastnických forem, zejména v profesích spojených s řízením podniků, jako jsou obchodník, účetní, logistik, finanční odborník, prokurista, personální manažer, produkt manažer a projekt manažer. Uplatní se i v profesích vedoucích a řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu ve větších podnicích. Budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé v resortech malého a středního podnikání.