Aplikovaná informatika

Charakteristika oboru:

V současnosti jsou pro použití v podnikové praxi připraveny již desítky informačních technologií a jejich počet roste velmi rychle. Bez těchto IT nástrojů si lze jen těžko představit realizaci základních funkcí v jakékoli organizaci. Proto se čím dál více zvyšuje potřeba kvalifikovaných odborníků, kteří dokážou tyto nástroje nejen tvořit, ale především ovládat. Naše škola se proto snaží již několik let zaměřovat na vyšší standardy výuky v oboru Aplikovaná informatika. Rozšiřte i Vy řady úspěšných absolventů naší vysoké školy a získejte nové znalosti v oblasti, které patří blízká i vzdálenější budoucnost.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na infolince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Představení oboru

Studiem oboru Aplikovaná informatika získáte znalosti a dovednosti v základních oblastech vývoje informačních systémů, administrace IT prostředí firmy nebo řízení IT projektů. Díky zaměření školy také na oblast ekonomie a práva, je možné si v rámci oboru Aplikovaná informatika vybrat volitelné předměty tak, aby směřování studia zahrnovalo různé oblasti. Je tedy možné se zaměřit na oblast managementu v ICT, ale také na oblast programování a vývoje software nebo správu sítí, serverů nebo databází. Naši absolventi tak nalézají uplatnění v tomto oboru nejčastěji v pozicích: analytik, vývojář, programátor, správce serverů, aplikací a ICT infrastruktury, správce databází, projektový manažer nebo konzultant.

Rádi Vám poskytneme i možnost absolvování mezinárodních vzdělávacích programů, konkrétně Cisco Academy a Oracle Academy.

Klíčová vzdělávací témata:

  • programovací jazyky (programování v jazyce Java nebo v platformě Microsoft .NET),
  • počítačové sítě (fungování počítačových sítí, jejich tvorba a správa),
  • využití informačních a komunikačních technologií v podnikové praxi,
  • metodiky vývoje software, modelování UML,
  • databázové platformy (Oracle, MS SQL),
  • správa serverů (Windows, Linux).

Profil absolventa

KOMPLETNÍ PROFIL ABSOLVENTA NALEZNETE ZDE


Zaměřění

Inspektor kybernetické bezpečnosti

Profesní garant: Ing. Jan Cuřín, vedoucí auditor, T-Cert, akreditovaná certifikační společnost s mezinár. působností
Akademický garant: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Management ICT

Profesní garant: Ing. Vlastimil Čejp
Akademický garant: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.