Podnikání a management v obchodu a službách

Charakteristika oboru:

Nosnými disciplínami a středem zájmů oboru jsou jednoduše definovatelné disciplíny – marketing, obchod (nákup a prodej) a logistika. Tedy disciplíny, bez kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či zemědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami. Toto ostatně potvrzují i citáty dvou významných osobností – Petera Druckera a Benjamina Franklina, vztahující se k dvěma klíčovým pojmům – marketing a obchod. Pokud jde o marketing, tak Peter Drucker prohlásil: „Podnikání má dvě – a pouze dvě – základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady.“ Význam obchodu a obchodování potom odráží citát Benjamina Franklina, který říká: „Obchodování ještě nikdy nezruinovalo žádný národ.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Uplatnění absolventů

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Profil absolventa oboru „Podnikání a management v obchodu a službách“ vychází z jeho potenciálního uplatnění na trhu práce a z profilu Vysoké školy podnikání, a.s. a jí zajišťovaného studijního programu. Primárně je to podnikatel, schopný založit a provozovat zejména na obchod a služby orientovanou malou nebo střední firmu. Sekundárně je to podnikavý, na marketing, obchod, obchodování a služby zaměřený manažer a/nebo specialista (odborník), schopný uplatnit se jak v sektorech obchodu (malo a velkoobchodu) a služeb (terciárních, kvartérních a kvintárních), tak i v marketingových a obchodních útvarech podniků, realizujících své aktivity v nejširším spektru hospodářských odvětví a sektorů.


Zaměřění

Obchodní manažer

Profesní garant: Ing. Vladimír Vavrečka, Michelin CZ, Senior Account Manager - North Moravia Region
Akademický garant: doc. Ing. Václav Nétek, CSc., marketér roku 2005

Marketér – marketingový specialista

Profesní garant:
Akademický garant: doc. Ing. Václav Nétek, CSc., marketér roku 2005