Podnikání

Charakteristika oboru:

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení založené na kvantitativních metodách a informačních systémech. Vybraným aspektem oboru je rovněž problematika financování podniků. Vzdělávací proces v bakalářském oboru Podnikání je zaměřen na výchovu podnikavých manažerů a podnikatelů, rozvíjení klíčových podnikatelských kompetencí a leadershipu. Obor je profilován zejména na prohlubování soudobých teoretických a praktických požadavků rozvoje malých a středních firem. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navazujícím magisterském stupni.

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium): Březen 2020

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční – (Praha, Ostrava), Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na příslušné studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na podnikání a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent bakalářského studia je orientován na získání teoretických znalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným zaměřením tak, aby byl schopen řídit dílčí podnikatelské projekty a zastávat manažerské funkce v nižším a středním managementu, resp. samostatně podnikat v malých a středních firmách na základech kvalitativních standardů podložených soudobými poznatky teorie a praxe.

Bakalářské studium pro absolventy VOŠ

Absolventům vyšších odborných škol ekonomického zaměření, kteří mají zájem o zrychlenou formu absolvování bakalářského studia v kombinované formě nabízíme možnost získání Bc. titulu již za 1,5 roku. Podmínkou je zvládnutí všech studijních povinností ve zrychleném 1,5 ročním období.

V měsíční formě studia, studenti absolvují v rámci každého semestru s cca měsíčním odstupem 4 konzultační víkendy (pátek až neděle). Časová dotace k jednotlivým předmětům respektuje předpokládanou shodu se studijními obory absolvované VOŠ. Tato forma je velmi vhodná pro pracující studenty, jimž umožňuje intenzivní, účinnou a profesně zaměřenou výuku, kterou je možné sladit s pracovními a jinými povinnostmi. Druhou možností je týdenní forma studia, ve které studenti absolvují výukové povinnosti vždy 1 x týdně. Rovněž i tato forma studia dává studentům možnost sladit studium s ostatními povinnostmi.


Zaměřění

Podnikatel/Manažer v malé a střední firmě

Profesní garant: Ing. Jan Skipala, Ph.D.
Akademický garant: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů

Profesní garant: doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., manažer roku 2008, senátor, vládní zmocněnec, Třinecké železárny, a. s.
Akademický garant: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.