Právo v podnikání

Charakteristika oboru:

V moderním podnikání se některé obory dostávají do popředí zájmu firemního managementu. Na růst poptávky po odbornících reaguje i VŠPP. Dva nové právní obory jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právnickým vysokoškolským vzděláním. Tyto obory mají řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu. Právo v podnikání je obor zaměřený primárně na oblast tržního podnikání, jeho uchazeči se výborně uplatní především v praxi podnikového práva.

Délka studia:

Prezenční forma: 3 roky (6 semestrů)

Kombinovaná forma: 3,5 roku (7 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium): Březen 2020

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

 

Představení oboru

Studijní obor Právo v podnikání je součástí programu Právní specializace. Časové přizpůsobení výuky umožňuje navštěvování přednášek jak absolventům středních škol,  tak zaměstnancům.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecné neprávnicky  zaměřené předměty:

  • cizí jazyky (obecně a se zaměřením pro právníky),
  • široká možnost volby ekonomických a informatických předmětů – marketing, hospodářská politika, administrativní a prezentační systémy pro právníky, elektronická dokumentace, bezpečnost dat, business a ICT – vhodné pro e-commerce (podnikatelé) i e-government (státní správa),
  • hospodářská soutěž, podniková ekonomika, bankovnictví , veřejné zakázky, PPP (všeobecná odbornost a praktické okruhy z pozice dodavatelů i zadavatelů).

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializačních předmětů, např.:

  • obchodní právo a občanské právo v praxi ((praktické otázky – administrace obchodní společnosti (valné hromady, zakládání obchodní společnosti, změny, obchodní rejstřík), smlouvy),
  • živnostenské právo, regulace podnikání (dostatečná orientace v právním prostředí),
  • insolvenční právo,  právo cenných papírů, mezinárodní právo,
  • právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, pojišťovací právo,
  • autorské právo, průmyslová práva.

 

Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí. Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je třeba, aby se student také seznámil se základy státovědy a politologie, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky. Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka a alespoň uspokojivé znalosti druhého světového jazyka.

Všeobecné znalosti studenti získávají i  v následujících předmětech: Základy vědy o politice, Úvod do informatiky pro právníky, Organizace justice, Úvod do podnikové ekonomiky, Veřejné finance a veřejný sektor, Bezpečnostní politika, Základy hospodářské politiky, Administrativní a prezentační systémy, Anglický/Německý jazyk pro právníky, druhý světový jazyk.