Právo ve veřejné správě

Charakteristika oboru:

Současné státní instituce a samosprávní aparát přinášejí novou poptávku po kvalifikovaných a prakticky zaměřených absolventech vysokých škol. Na růst takové poptávky reaguje velmi rychle i VŠPP. Nový právní obor je odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním vysokoškolským vzděláním. Tento obor má  řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právnického vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu. Právo ve veřejné správě je obor zaměřený primárně na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí, jeho uchazeči se výborně uplatní jako specialisté ve státní správě, či v orgánech samosprávy.

Délka studia:

Prezenční forma: 3 roky (6 semestrů)

Kombinovaná forma: 3,5 roku (7 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (pouze kombinované studium): Březen 2020

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Říjen 2020

Forma studia: Prezenční + Kombinovaná

Studijní plán

Školné: ZDE

Výuková místa: Praha, Ostrava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím doručte osobně nebo zašlete poštou:

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Studijní oddělení – úřední hodiny: https://www.vspp.cz/kontakty/studijni-oddeleni/ nebo odešlete poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studjiní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Bližší informace na info lince: 800 555 808

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

(Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny)

 

Představení oboru

Studijní obor Právo ve veřejné správě je součástí programu Právní specializace. Časové přizpůsobení výuky umožňuje navštěvování přednášek jak absolventům středních škol, tak zaměstnancům.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecné neprávnicky zaměřené předměty:

  • cizí jazyky (obecně a se zaměřením pro právníky),
  • široká možnost volby ekonomických a informatických předmětů – marketing, hospodářská politika, administrativní a prezentační systémy pro právníky, elektronická dokumentace, bezpečnost dat, business a ICT – vhodné pro e-commerce (podnikatelé) i e-government (státní správa),
  • hospodářská soutěž, veřejné zakázky, PPP (všeobecná odbornost a praktické okruhy z pozice dodavatelů i zadavatelů).

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializovaných předmětů, např.:

  • základy politologie, ústavní soudnictví, správní právo a správní soudnictví,
  • rozhodovací činnost orgánů veřejné správy (správní řízení, jeho náležitosti),
  • právní vztahy k nemovitostem (převody vlastnického práva, zatížení vlastnického práva, katastrální a  pozemkové úřady),
  • pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků.

 

Profil absolventa

KOMPLEXNÍ PROFIL NALEZNETE ZDE

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí. Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je třeba, aby se student také seznámil se základy politologie, státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky.  Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka a alespoň uspokojivé znalosti druhého světového jazyka.

Všeobecné znalosti studenti získávají i v následujících předmětech: Základy vědy o politice, Úvod do informatiky pro právníky, Organizace justice, Úvod do podnikové ekonomiky, Veřejné finance a veřejný sektor, Bezpečnostní politika, Základy hospodářské politiky, Administrativní a prezentační systémy, Anglický/Německý jazyk pro právníky,  druhý světový jazyk.