Zahraniční studijní program Právo

Charakteristika oboru:

Díky bakalářskému studiu Právo zahraničního studijního programu dvou akreditovaných vysokých škol – Vysoké školy podnikání a práva v České republice a Panevropské vysoké školy ze Slovenska získáte vědomosti z právních pořádků obou zemí s přesahem na mezinárodní právo. Absolventi tohoto studijního programu tak budou kvalitně připraveni na pracovní pozice odborného referenta ve státní správě a územní samosprávě, firemního právního specialisty a některé správně-právní pozice v oblasti justice v širším smyslu slova, kde se požadují kromě administrativně – technických znalostí i základní právní vědomosti. Velkou předností tohoto programu bude uplatnitelnost jeho absolventů nejen na Slovensku, ale i v České republice. Studium bude proto probíhat střídavě v obou zemích.

Délka a forma studia:

Prezenční studium: 3 roky (I. – III. semestr Ostrava nebo Praha a IV. – VI. semestr Bratislava)

Kombinované studium: 4 roky (I. – IV. semestr Ostrava nebo Praha a V. – VIII. semestr Bratislava)

Začátek studia: Říjen 2017 – Prezenční + Kombinované studium

Studijní plán

Školné:

Bakalářské studium Ostrava Prezenční studium Kombinované  studium
Rok 49 000 Kč 39 000 Kč
Semestr 25 725 Kč 20 475 Kč
Měsíc* 5 390 Kč 4 290 Kč
Bakalářské studium Praha   Prezenční studium Kombinované  studium
Rok 59 000 Kč 49 000 Kč
Semestr 30 975 Kč 25 725 Kč
Měsíc* 6 490 Kč 5 390 Kč

Výuková místa: Praha, Ostrava, Bratislava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předpoklady pro přijetí: Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení

Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na níže uvedenou adresu studijního oddělení – úřední hodiny Út, Čt: 8 – 15h nebo odešletepoštou na adresu:

Studjiní oddělení Panevropské vysoké školy, Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava – Hulváky

Bližší informace – studijní referentka Mgr. Dagmar Pudová: +420 555 440 322, dagmar.pudova@peuni.cz

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Přihlaste se zde: https://is.paneurouni.com/prihlaska/?lang=cz

Cílová profese

Absolventi bakalářského studia Právo získají zahraniční vysokoškolský diplom a vědomosti z právních pořádků obou zemí s přesahem na mezinárodní právo. Mají znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, problematiku mechanizmu státních orgánů, s osobním zřetelem na uplatňování zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě. Absolventi budou kvalitně připraveni na práci odborného referenta ve státní správě či územně správních celcích a na některé pozice v oblasti justice v širším slova smyslu. A samozřejmě ve všech firmách, kde potřebuji prakticky orientované právní specialisty.

  • soudní tajemník
  • vyšší soudní úředník
  • odborný referent-specialista ve státní správě
  • odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně samosprávním celku
  • firemní právní specialista