Celoživotní vzdělávání

VŠPP poskytuje v rámci své vzdělávací činnosti i programy celoživotního vzdělávání. Kurzem celoživotního vzdělávání je jakýkoliv předmět nebo předměty, které jsou vypisovány pro studenty denního či kombinovaného studia v daném semestru. Celoživotní vzdělávání je vždy jen na jeden semestr. Poté je nutné, aby účastník CŽV podal novou přihlášku a podepsal novou smlouvu.

Seznam vypisovaných předmětů naleznete pod odkazem: https://www.vspp.cz/studenti/studijni-plany-a-predmety/

Uznávání předmětů z celoživotního vzdělávání na VŠ

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá VŠPP jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů můžeme absolvované předměty, které získali v programu celoživotního vzdělávání, uznat v jejich případném pozdějším vysokoškolském studiu a adekvátně je i započíst do doby studia. Pozdější vysokoškolské studium tak může být složeno až z 60 % z předem odstudovaných kurzů celoživotního vzdělávání. Upozorňujeme, že účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o vysokých školách.

Kolik to stojí:

   • Výše poplatku je 1.100,- Kč za jeden zapsaný kredit.
   • Zájemce, který si zvolí kombinaci předmětů odpovídající rozsahu studia 1. ročníku, zaplatí maximálně částku rovající se školnému za každý jeden semestr.

 

Jak na to?

    • Vyplňte si papírovou přihlášku. Stáhnout si ji můžete ZDE.
    • Tuto přihlášku přineste osobně na studijní oddělení do Prahy. Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město
    • Zároveň je třeba přinést doklad totožnosti. U cizinců pas a kartičku o trvalém pobytu + 2 průkazové fotografie.
    • Účastník CŽV nemusí předkládat maturitní vysvědčení.

 

 

Intenzivní vzdělávací kurz pro cizince studující ekonomické obory na vysoké škole

Struktura kurzu:

Výuka bude probíhat ve dvou semestrech studia. Semestr trvá 13 týdnu, zkouškové období pak týdny 2 – celkem tedy 15 týdnů za semestr.

Hodinová dotace ve výukové části semestru je 20 hodin týdně.

Celkem je tedy výukových hodin za semestr 13*20=260 hodin

Kurz je zakončen těmito zkouškami:

    • souborná zkouška z českého jazyka
    • souborná zkouška z anglického jazyka
    • závěrečná zkouška z vysokoškolské matematiky
    • úvod do informatiky

Po úspěšném absolvování kurzu je posluchači vydán certifikát dle zákona č. 111/1998 Zákon o vysokých školách o úspěšném absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Obsah kurzu:

1. semestr (20 hodin týdně):

    • Český jazyk
    • Anglický jazyk

2. semestr (20 hodin týdně):

    • Český jazyk
    • Anglický jazyk
    • Matematika
    • Úvod do informatiky

Předměty studované v tomto intenzivním kurzu jsou součástí studijního programu VŠPP.