Roční jazykové kurzy pro cizince

 

Roční jazykové (čeština, angličtina) přípravné kurzy ke studiu na vysokých školách pro cizince (začátečníky) – Praha

Vysoká škola podnikání a práva a.s. nabízí zájemcům možnost absolvování ročních jazykových a přípravných kurzů ke studiu na vysokých školách pro cizince (začátečníky) v rámci programů celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je kurz určen

Roční jazykové přípravné kurzy jsou určeny zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a jiných vysokých škol v České republice. Nabízené kurzy nevyžadují předchozí znalost jazyka českého (anglického) a jsou určeny i úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština. Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.

Obsah studia

Roční jazykové přípravné kurzy jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak i mírně pokročilé studenty. Naučíme Vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme Vás také základy komunikace v oblasti Vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška ověří Vaše dosažené jazykové znalosti a pomůže Vám úspěšně zvládnout přijímací řízení na vybranou vysokou školu v České republice. Základní obsah studia:

 • čeština (angličtina) pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty;
 • základy odborných akademických výrazů ve zvoleném jazyce, používaných během studia na vysoké škole;
 • kulturní, společenské a historické reálie České republiky;
 • doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.).

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení jazykových znalosti a dovedností. Hlavním cílem studia je jazyková příprava studentů na budoucí studium na vysoké škole v českém nebo anglickém jazyce. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení.

Závěrečná zkouška z češtiny pro cizince

 • složení zkoušky (60% úspěšnost)
 • modelové verze závěrečných testů
 • při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte potvrzení o absolvování kurzu

Nabízené varianty kurzů

 • Roční intenzivní jazykový přípravný kurz ke studiu na vysokých školách v českém jazyce.
  • Rozsah kurzů:
   • 560 vyučovacích hodin, 20 hodin týdně.
  • Termíny zahájení:
   • červenec 2019;
   • záři 2019.
  • Roční intenzivní jazykový přípravný kurz ke studiu na vysokých školách v anglickém jazyce.
   • Rozsah kurzů:
    • 560 vyučovacích hodin, 20 hodin týdně.
   • Termíny zahájení:
    • záři 2019.

V obou případech bude studium ukončeno nejpozději do konce srpna 2020.

Předpoklad pro přijetí do kurzu

 • Vyplnění a zaslání přihlášky, včetně povinných příloh:
  • kopie pasu;
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně kopie maturitního vysvědčení) – dokládá se nejpozději v den zahájení výuky.
 • Zaplacení 50% zálohy kurzovného

 

Výše uvedené kurzy celoživotního vzdělávání máji stanovenou povinnou docházku v rozsahu minimálně 90 procent vyučovacích hodin. Neomluvená absence po dobu delší než 3 vyučovací dny je důvodem k okamžitému vyloučení ze studia bez nároku na vrácení školného.

Proč studovat na VŠPP

 • tým zkušených vysokoškolských učitelů s dlouholetou praxí
 • moderně vybavené učebny v blízkosti centra Prahy
 • výuka podle nejnovějších trendů, mezinárodně srovnatelné standardy kvality
 • supervize kurzu (monitoring průběhu kurzu, zpětná vazba o učební progresi, průběžné testování, ankety spokojenosti)
 • VŠPP je součástí Akademického holdingu, největšího česko-slovenského společenství škol, akademicky-holding.cz
 • Klientský, na studenty orientovaný přístup, flexibilní z hlediska času i místa. Výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studenta, učí se to, co skutečně potř
 • studium je ekonomicky dostupné, cena od 17 500,- za semestr
 • školu tvoří lidé, výběr děláme s vysokou pečlivostí, disponujeme špičkovými akademiky i zkušenými odborníky ve správném poměru
 • Jsme alternativou ke školám veřejným. Bavíme inovativním přístupem ke vzdělání, inspirujeme, seznamujeme a posouváme dál.
 • škola je přívětivá, současně i náročná, neboť jedině tak zajistí svým absolventům jejich úspěšnou profesní kariéru

Kontakty

Informace o kurzech, podání přihlášek:

 • Kontaktní email: praha@vspp.cz
 • Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1;
 • kontaktní telefon: +420 608 757 301;

 

Úřední informace:

Poskytovatel kurzů celoživotního vzdělávání:

Institut podnikání a marketingu

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

sídlo: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5

IČ: 04130081, DIČ: CZ699003257

Spisová značka: B 20678 vedená u Městského soudu v Praze

datová schránka: ybu4y24

E-mail: zuzana.potocarova@vspp.cz

 

Místo realizace výuky