Pro koho jsou kurzy určeny

Roční jazykové přípravné kurzy jsou určeny zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a jiných vysokých škol v České republice. Nabízené kurzy nevyžadují předchozí znalost jazyka českého (anglického) a jsou určeny i úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština. Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.