Firemní vzdělávání

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Cílem firemního vzdělávání je nabídnout klientům řešení jejich skutečných problémů – nejlépe přímo tam, kde problémy vznikly. V rámci firemního vzdělávání proto poskytujeme:

 • vzdělávání formou expertní činnostipřímo na pracovišti klienta, nebo
 • klasické vzdělávání formou intenzivních kurzů.

Expertní činnost, stejně jako průběh kurzů, vždy přizpůsobujeme konkrétním potřebám a očekávání klientů. Ceny za kurzy se stanovují dohodou.

Ve firemním vzdělávání se v současné době soustředíme především na problematiku malých a středních firem v následujících oblastech.

 1. Komunikace a řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 2. Poskytování první pomoci, podpora zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti
 3. Procesní řízení, implementace a optimalizace firemních procesů
 4. Moderní metody řízení výroby a logistiky
 5. Statistické řízení procesů (SPC)
 6. Řízení tradičních projektů
 7. Řízení Lean Six Sigma (LSS) projektů
 8. Nástroje obchodní a marketingové diagnostiky
 9. Business plán jako základ taktického řízení
 10. Marketingové nástroje jako základ obchodní strategie
 11. Obchodní rejstřík a Živnostenský rejstřík
 12. Smlouvy a kontraktace dle Občanského zákoníku
 13. Smlouvy o poskytnutí věci dle Občanského zákoníku
 14. Smlouvy o výkonu činností dle Občanského zákoníku
 15. Pracovní právo a pracovně právní vztahy v praxi
 16. Obchodní společnosti v praxi
 17. Analýza a zpracování firemních dat
 18. Praktické dovednosti při řešení firemních úloh v programu MS Excel

Firemní vzdělávání je primárně určeno především pro klienty z praxe, vhodné je ale i jako doplňkové studium pro současné studenty VŠPP, a.s.

Lektory firemního vzdělávání jsou vybraní interní nebo externí spolupracovníci VŠPP, a.s., kteří mají prokazatelné praktické, teoretické i pedagogické znalosti a dovednosti v dané oblasti. Lektory volíme dle zaměření vzdělávání, kvalitu vzdělávání a kvalitu lektorů garantují odborní garanti.