Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Cílem firemního vzdělávání je nabídnout klientům řešení jejich skutečných problémů – nejlépe přímo tam, kde problémy vznikly. V rámci firemního vzdělávání proto poskytujeme

 • vzdělávání formou expertní činnosti přímo na pracovišti klienta, nebo
 • klasické vzdělávání formou intenzivních kurzů.

Expertní činnost, stejně jako průběh kurzů, vždy přizpůsobujeme konkrétním potřebám a očekávání klientů. Cena expertní činnosti se stanovuje dohodou. Kurzy jsou buď jednodenní, nebo vícedenní. Cena kurzů je uvedena u jejich specifikace.

Ve firemním vzdělávání se v současné době soustředíme především na následující oblasti:

 • komunikace a řízení vztahů se zákazníky,
 • obchodní a marketingový potenciál firem,
 • podpora zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti,
 • moderní metody řízení výroby a logistiky,
 • procesní řízení, implementace a optimalizace procesů,
 • projektové řízení a vedení projektů/projektový management,
 • analýza a zpracování firemních dat,
 • aplikovaná statistika ve firemních úlohách,
 • praktické dovednosti při řešení firemních úloh v programu MS Excel,
 • Obchodní a Živnostenský rejstřík,
 • smlouvy dle Občanského zákoníku,
 • smlouvy o poskytnutí věci,
 • smlouvy o výkonu činností,
 • pracovní právo.

Firemní vzdělávání je primárně určeno pro klienty z praxe, vhodné ale je i jako doplňkové studium pro současné studenty VŠPP, a.s.

Lektory firemního vzdělávání jsou vybraní interní nebo externí spolupracovníci VŠPP, a.s., kteří mají prokazatelné praktické, teoretické i pedagogické znalosti a dovednosti v dané oblasti. Lektory volíme dle zaměření vzdělávání, kvalitu vzdělávání a kvalitu lektorů garantují odborní garanti.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz