Firemní vzdělání

Firemní vzdělávání

Garant: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Cílem firemního vzdělávání je nabídnout klientům řešení jejich skutečných problémů – nejlépe přímo tam, kde problémy vznikly. V rámci firemního vzdělávání proto poskytujeme

 • vzdělávání formou expertní činnosti přímo na pracovišti klienta, nebo
 • klasické vzdělávání formou intenzivních kurzů.

Expertní činnost, stejně jako průběh kurzů, vždy přizpůsobujeme konkrétním potřebám a očekávání klientů. Cena expertní činnosti se stanovuje dohodou. Kurzy jsou buď jednodenní, nebo vícedenní. Cena kurzů je uvedena u jejich specifikace.

Ve firemním vzdělávání se v současné době soustředíme především na následující oblasti:

 • komunikace a řízení vztahů se zákazníky,
 • obchodní a marketingový potenciál firem,
 • podpora zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti,
 • moderní metody řízení výroby a logistiky,
 • procesní řízení, implementace a optimalizace procesů,
 • projektové řízení a vedení projektů/projektový management,
 • analýza a zpracování firemních dat,
 • aplikovaná statistika ve firemních úlohách,
 • praktické dovednosti při řešení firemních úloh v programu MS Excel,
 • Obchodní a Živnostenský rejstřík,
 • smlouvy dle Občanského zákoníku,
 • smlouvy o poskytnutí věci,
 • smlouvy o výkonu činností,
 • pracovní právo.

Firemní vzdělávání je primárně určeno pro klienty z praxe, vhodné ale je i jako doplňkové studium pro současné studenty VŠPP, a.s.

Lektory firemního vzdělávání jsou vybraní interní nebo externí spolupracovníci VŠPP, a.s., kteří mají prokazatelné praktické, teoretické i pedagogické znalosti a dovednosti v dané oblasti. Lektory volíme dle zaměření vzdělávání, kvalitu vzdělávání a kvalitu lektorů garantují odborní garanti.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Řízení vztahů se zákazníky – úvod do CRM

Garant:  Bc. Daniel Urminský, blue-infinity s.r.o.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) má obrovský potenciál. Žádná firma nemůže dlouhodobě prosperovat bez svých spokojených a věrných zákazníků. Pomáhá firmám také s generováním nových obchodních příležitostí a vytvářením zákaznické zkušenosti s vaší značkou. Ukážeme vám, že řízení vztahů se zákazníky patří mezi nejdůležitější aktivity firmy a je důležité je pečlivě uchopit.

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, marketéry nebo call centra společností, které uvažují o nasazení CRM nebo si nejsou jisti jeho využíváním a přínosy.

Cílem kurzu je poznat role zákazníka pro důležitost business a porozumět obecným principem CRM. Osvojíme si jednotlivé moduly a nástroje CRM a související procesy. Pomůžeme získat poznatky o implementaci CRM do různých jednotek napříč organizace.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Zákazníci a jejich životní cyklus
 • CRM systém pro různé oblasti (sales, service, marketing)
 • Reálné přínosy CRM
 • CRM a GDPR
 • Požadavky a implementace CRM ve firmě
 • Jak uchopit implementaci CRM jako strategický záměr
 • Motivace zaměstnanců pro používání CRM
 • Další rozvoj CRM pro zefektivnění chodu organizace

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu diskutovali v průběhu kurzu své business case. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o tom, jak fungují firmy a procesy v nich.

Přínos kurzu: základní seznámení s principy, nástroji, metodami systémů pro řízení vztahů se zákazníky.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2800 Kč/osobu (3388 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Nástroje obchodní a marketingové diagnostiky

Odborný garant:  doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠPP, a.s.

Obchodní potenciál firmy tvoří základ současné i budoucí hodnoty firmy. Výrazné změny světového trhu a světového tržního prostředí vyžadují adekvátní reakci nejen globálních firem, ale velmi rychle zasahují i do firem malých a středních s daleko výraznějšími důsledky, než tomu bylo dříve. V této souvislosti se zcela zásadně mění i „technologie obchodních procesů“. Nejméně času na další vzdělávání mají zejména obchodní zástupci a to samé platí pro předávání a přenos zkušeností získaných z obchodních jednání do vnitřních struktur firmy. Diagnostika obchodního potenciálu tvoří základní zdroj znalostí a dovedností pro reprodukci obchodní síly a obchodní pozice firmy. Vzhledem k úspoře času je kurz veden vysoce koncentrovanou formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří přicházejí do styku s obchodními procesy.

Cílem kurzu je získat základní orientaci v oblasti zdrojových možností budoucí reprodukce a růstu firmy.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Obchodní potenciál jako zdroj zakládání budoucnosti firmy
 • Nástroje nákupní diagnostiky
 • Nástroje prodejní diagnostiky
 • Nástroje diagnostiky světového trhu
 • Diagnostika obchodního portfolia
 • Užití výsledků diagnostiky (deterministické a stochastické nástroje)

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Business plán jako základ taktického řízení

Odborný garant:  doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠPP, a.s.

Obchodní potenciál firmy tvoří základ současné i budoucí hodnoty firmy. Výrazné změny světového trhu a světového tržního prostředí vyžadují adekvátní reakci nejen globálních firem, ale velmi rychle zasahují i do firem malých a středních s daleko výraznějšími důsledky, než tomu bylo dříve. V této souvislosti se zcela zásadně mění i „technologie obchodních procesů“. Obchodní plán tvoří základní zdroj znalostí a dovedností pro reprodukci obchodní síly a obchodní pozice firmy. Vzhledem k úspoře času je kurz veden vysoce koncentrovanou formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Kurz je určen pro pracovníky spojené s plánovacími procesy firmy (obchodí plánování, finanční plánování, controlling, výrobní a kapacitní plánování, plánování nákupu aj).

Cílem kurzu je získat základní orientaci v oblasti nástrojů predikce budoucí reprodukce a růstu firmy

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Synergie obchodního a finančního plánování
 • Nástroje predikce a prognózování (extrapolace trendů)
 • Plán nákupu (technologie nákupu)
 • Plán prodeje (technologie prodeje)
 • Controlling v obchodních procesech

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Marketingové nástroje jako základ obchodní strategie

Odborný garant:  doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠPP, a.s.

Marketingová strategie představuje klíčovou navigaci firmy. Tvoří základ pro nastavení obchodní strategie a taktických nástrojů praktické realizace v reálném tržním prostoru – je základem obchodní politiky firmy. Výrazné změny světového trhu a světového tržního prostředí vyžadují adekvátní reakci nejen globálních firem, ale velmi rychle zasahují i do firem malých a středních s daleko výraznějšími důsledky, než tomu bylo dříve. Marketingová strategie tvoří základní zdroj znalostí a dovedností pro navigaci a budoucí zdroje reprodukce obchodní síly a obchodní pozice firmy. Vzhledem k úspoře času je kurz veden vysoce koncentrovanou formou a vyžaduje aktivní zapojení účastníků.

Kurz je určen vrcholovému managementu a obchodním zástupcům firmy.

Cílem kurzu je získat základní orientaci pro vlastní „technologii“ marketingové strategie a obchodní navigaci firmy.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Nástroje pro zakládání budoucnosti (systém a turbulence trhu)
 • Jak rozkrýt, využít a prodat potenciál konkurenčních výhod
 • Jak přeměnit hrozby v příležitost (nástroje rozkrývání budoucích potřeb)
 • Marketingový plán, základ strategického rozhodování firmy
 • Finanční plán firmy ve vztahu obchodního a marketingového plánování)

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu, (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Procesní řízení – definice, rozvoj a měřitelnost firemních procesů

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Procesní řízení je v současné době považováno za jeden z hlavních předpokladů úspěšného přežití firem na trhu. S procesním řízením se setkáme jak u velkých, nadnárodních firem, tak také u firem malých a středních.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti procesního řízení.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s posledním vývojem v oblasti procesního řízení. Velký důraz je v kurzu kladen i na respektování požadavků norem na procesní řízení, především norem ISO 9000, ISO 9001 a ISO 9004. Jednodenní kurz je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají o základy procesního řízení. Dvoudenní kurz je vhodný pro zájemce o hlubší, praktické znalosti a dovednosti.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Nejdůležitější pojmy spojené s procesním řízením
 • Požadavky norem na procesní řízení
 • Typy procesů
 • Vybrané metody pro procesní řízení
 • Měření výkonnosti procesů
 • Zlepšování a optimalizace procesů

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 2 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Cena dvoudenního kurzu: 4900 Kč/osobu (5929 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Statistické řízení procesů (SPC)

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Úkolem statistického řízení procesů (SPC) je zabránit vzniku vadných výrobků. V průběhu SPC se z výrobního procesu odebírá určitý počet vzorků (výběr), který se podrobuje analýzám, pomocí kterých zjišťujeme vlastnosti procesů.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti SPC.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a předpoklady aplikace SPC v praxi. Kurz si všímá i požadavků relevantních norem a metod (metodik), které jsou vhodné ke snižováním variability procesů. Jednodenní kurz je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají hlavně o základy SPC. U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Požadavky na SPC vyplývající z norem
 • Typy výběrových šetření
 • Sběr dat a chyby dat
 • Příčiny variability procesů
 • Způsobilost strojů a procesů
 • Histogram a analýza způsobilosti procesů
 • Statistická regulace procesů
 • Shewhartovy regulační diagramy
 • Statistické přejímky
 • Postupy při snižování variability procesů
 • Využití MS Excel v oblasti SPC

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 2 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U dvoudenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Cena dvoudenního kurzu: 4900 Kč/osobu (5929 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Řízení projektů

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

V současné době téměř všechny firmy vyžadují, aby změny v jejich organizaci či portfoliu jejich výrobků a služeb byly realizovány formou projektů. Je proto žádoucí, aby pracovníci, kteří jsou přímo zapojeni do projektů, disponovali velmi dobrými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti projektového řízení.

Kurz je určen pro všechny zájemce o efektivní a účinné řízení tradičních (fázových) projektů. Jednodenní kurz je vhodný pro účastníky, kteří se zajímají o základy řízení projektů. Třídenní kurz je vhodný pro začínající a mírně pokročilé projektové manažery, kteří chtějí získat nejen teoretické, ale i praktické znalosti a dovednosti z řízení projektů.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu správným způsobem plánovat, monitorovat, řídit, realizovat, ukončovat a vyhodnocovat jednotlivé fáze tradičních fázových projektů malé a střední velikosti včetně jejich praktického procvičení na vhodných modelech nebo příkladech v MS Excel. Nezanedbatelná je rovněž základní dovednost práce s riziky, znalost základů finančního řízení projektů (projektový controlling) a zkušenosti s vedením projektových týmů.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Základní postupy a nástroje projektového řízení
 • Organizace, řízení a nástroje jednotlivých fází projektů
 • Zahájení projektu
 • Plánování a řízení rozsahu projektových prací, termínů, nákladů, kvality, lidských zdrojů, rizik, nákupu, komunikace, procvičování na praktických příkladech s využitím MS Excel
 • Ukončení projektu
 • Případové studie (Case Study), praktické zkušenosti z projektů

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 3 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U třídenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Cena třídenního kurzu: 7400 Kč/osobu (8954 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Lean Six Sigma (LSS) projekty

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Pojem Six Sigma představuje manažerskou koncepci založenou na principu trvalého zlepšování procesů (tj. procesů výrobních, logistických, obchodních atd.). Základními pracovními prostředky koncepce Six Sigma jsou projekty. Pro zlepšování procesů má koncepce Six Sigma pevnou sekvenci fází, pro kterou se užívá označení DMAIC. Kurz se zabývá cíli, náplní, organizací a výstupy jednotlivých fází. Účastníci kurzu se rovněž naučí základům analýzy dat s využitím MS Excel.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří mají zájem o koncepci Six Sigma. Kurz je rovněž vhodný pro vedoucí pracovníky firem, které chtějí koncepci Six Sigma implementovat. Jednodenní kurz je vhodný pro zájemce o základy LSS projektů. Třídenní kurz je vhodný pro zájemce, kteří chtějí získat nejen teoretické, ale i hlubší praktické znalosti a dovednosti z řízení LSS projektů.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu správným způsobem plánovat, monitorovat, řídit, realizovat, ukončovat a vyhodnocovat jednotlivé fáze projektů Six Sigma včetně jejich praktického procvičení na vhodných modelech nebo příkladech v MS Excel.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Základy a nástroje analýzy dat, metody explorativní (popisné) statistiky
 • DMAIC jako základní sekvenční struktura Six Sigma
 • Fáze DEFINE (definice cíle a rozsahu projektu, ekonomické zdůvodnění projektu, sestavení projektového týmu, definice hranic projektu, mapy procesu, vstupy a výstupy projektu atd.)
 • Fáze MEASURE (příprava měření, organizace měření, sběr a zpracování dat, regulační diagramy, způsobilost procesů atd.), příklady s využitím MS Excel
 • Fáze ANALYSE (analýza dat, identifikace klíčových příčin, hledání trendů, testování hypotéz, korelace, regrese atd.), příklady s využitím MS Excel
 • Fáze IMPROVE (identifikace a hledání řešení problému, výběr alternativ, ověření řešení, dekompozice cílů atd.)
 • Fáze CONTROL (měření účinnosti měření, standardizace dosaženého stavu, statistické řízení procesů – SPC atd.), příklady s využitím MS Excel

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: běžný přehled o fungování firmy, základní znalosti z MS Excel.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den nebo 3 dny (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin). U třídenního kurzu je věnováno podstatně více času praktickému procvičování dané problematiky.

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Cena třídenního kurzu: 7400 Kč/osobu (8954 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

MS Excel 1 – pro mírně pokročilé

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen na základní zvládnutí hlavních funkcí v prostředí MS Excel.

Kurz je určen pro mírně pokročilé uživatele tabulkového procesoru MS Excel.

Cílem kurzu je naučit účastníky pokročilejším úkonům s buňkami, tabulkami, funkcemi a grafy.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Práce s oblastmi a buňkami
 • Formátování a úpravy tabulek
 • Vzorce
 • Pokročilé funkce a grafy
 • Práce s listem i více listy
 • Podmíněné formátování
 • Tisk a formátování stránek pro tisk
 • Základní úpravy uživatelského prostředí MS Excel

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: základní znalost prostředí MS Excel

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni používat pokročilejší možnosti (formáty, funkce, grafy atd.) tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby uměli tabulkový procesor MS Excel efektivně používat pro běžné kancelářské práce.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

MS Excel 2 – pro pokročilé

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen na pokročilé zvládnutí hlavních funkcí v prostředí MS Excel.

Kurz je určen pro pokročilé uživatele tabulkového procesoru MS Excel.

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu nastavit optimálním způsobem uživatelské prostředí a správným způsobem pracovat s tabulkami, funkcemi a grafy.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Nastavení uživatelského prostředí
 • Formátování buněk – vytváření vlastních formátů
 • Práce s buňkami, listy a sešitem
 • Práce s tabulkami
 • Kontingenční tabulky
 • Základní funkce
 • Grafy
 • Matematické, finanční a statistické funkce
 • Časové funkce
 • Textové a datové funkce
 • Logické a informační funkce

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Možné rovněž je, aby účastníci kurzu pracovali v průběhu kurzu na svých projektech. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalosti prostředí a nástrojů MS Excel na úrovni kurzu MS Excel 1.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni používat pokročilé možnosti (formáty, tabulky, funkce, grafy atd.) tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby uměli tabulkový procesor MS Excel velmi efektivně používat pro všechny typy kancelářských prací.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

MS Excel 3 – Makra pro začátečníky

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen především na jednu část funkcí tabulkového procesoru MS Excel a to na tvorbu maker a jejich praktické používání.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalost programu MS Excel do té míry, aby byli schopni programovat makra.

Cílem kurzu je, že po ukončení školení budou účastníci kurzu znát

 • význam a využití maker MS Excel,
 • základy používání maker MS Excel,
 • základy editoru Visual Basic Editor,
 • specifikovat případné požadavky na IT oddělení.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Co to jsou makra, ukázky použití
 • Vytvoření jednoduchého makra záznam
 • Práce s makry
 • Základy editoru Visual Basic Editor
 • Příklady zápisu kódů
 • Dialogová okna
 • Konstrukce WITH, IF, cykly FOR, WHILE, DO
 • Pole

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost prostředí a nástrojů MS Excel na úrovni kurzu MS Excel 1 a 2.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni používat pokročilé možnosti (formáty, tabulky, funkce, grafy atd.) tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby uměli tabulkový procesor MS Excel velmi efektivně používat pro všechny typy kancelářských prací. Zároveň se budou umět vyhnout únavným, opakovaným, rutinním činnostem v prostředí MS Excel. Tím se jejich práce stane podstatně efektivnější a rychlejší.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

MS Excel 4 – Makra pro pokročilé

Odborný garant:  doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Tabulkový procesor MS Excel je velmi užitečný nástroj, který, je-li používán vhodným způsobem, velmi usnadňuje práci s čísly, daty a nejrůznějšími výpočty. Kurz je zaměřen na jednu část funkcí tabulkového procesoru MS Excel a to na tvorbu maker a jejich používání.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalost programu MS Excel do té míry, aby byli schopni programovat makra.

Cílem kurzu je srozumitelnou formou seznámit účastníky kurzu se základy práce s makry MS Excel a s vybranými aplikacemi maker MS Excel. Po ukončení školení tak budou účastníci kurzu znát

 • význam a užití maker MS Excel,
 • základy užívání maker MS Excel,
 • základy editoru Visual Basic Editor,
 • specifikovat případné požadavky na IT oddělení.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Rozbor a úpravy záznamu maker
 • Zachytávání chyb
 • Výpočty
 • Formuláře
 • Export a import maker
 • Vestavěné funkce
 • Praktické aplikace maker

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost prostředí, nástrojů a maker MS Excel na úrovni kurzů „MS Excel 1, 2 a 3.

Přínos kurzu: účastníci kurzu budou schopni využívat další možnosti tabulkového procesoru MS Excel takovým způsobem, aby se vyhnuli únavným, opakovaným, rutinním činnostem v prostředí MS Excel.

Rozsah kurzu: 1 den (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2500 Kč/osobu (3025 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech. Pro práci v kurzu je vhodné mít s sebou počítač a softwarové vybavení, na které jsou účastníci kurzu zvyklí.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Obchodní rejstřík a Živnostenský rejstřík

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠPP, a.s.

Živnostenský zákon představuje základní právní rámec podnikání v České republice. Kurz se zaměřuje na seznámení se stěžejními ustanoveními Živnostenského zákona a nastiňuje základní formy a způsoby komunikace podnikatele se Živnostenskými úřady. Další část kurzu je věnována problematice Obchodního rejstříku a řízení v rejstříkových věcech.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení účastníků s právní úpravou živnostenského podnikání a Obchodního rejstříku a poskytnutí orientace v řízení ve věcech Živnostenského rejstříku a Obchodního rejstříku.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • Živnostenský zákon,
 • Pojem a druhy živností,
 • Živnostenské oprávnění,
 • Živnostenský rejstřík a řízení o něm,
 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • skutečnosti zapisované do Obchodního rejstříku,
 • sbírka listin Obchodního rejstříku,
 • podávání návrhů do Obchodního rejstříku,
 • příklady z odborné praxe.

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2800 Kč/osobu, (3388 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Smlouvy dle Občanského zákoníku – Mechanismus uzavírání smlouvy

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠPP, a.s.

Právní úprava zavedená zákonem č. 89/2012 Sb. (novým Občanským zákoníkem) představuje zásadní změnu vůči dosavadní právní úpravě. Kurz je zaměřen na základní seznámení účastníků s mechanizmem uzavírání smluv. Pozornost je věnována také specifickým formám uzavírání smluv, např. distanční uzavírání smluv a uzavírání smluv na základě výsledků dražby.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení účastníků s obecnými pravidly mechanizmu uzavírání smluv, které jsou obsažené v Občanském zákoníku.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • pojem smlouva
 • obsahové náležitosti smlouvy
 • formální náležitosti smlouvy
 • právní účinky a závaznost smlouvy
 • zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
 • spotřebitelské smlouvy
 • uzavírání smluv distančním způsobem

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2800 Kč/osobu, (3388 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Smlouvy o poskytnutí věci dle Občanského zákoníku

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠPP, a.s.

Kurz je zaměřen na výklad ustanovení Občanského zákoníku upravující práva a povinnosti stran smluv, kterými se poskytují věci do trvalého nebo dočasného užívání. První část kurzu je věnována smlouvám, které jsou zaměřeny na převod vlastnictví k věci. Druhá část kurzu se zabývá problematikou smluv, které jsou zaměřeny na poskytnutí věci do dočasného užívání.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení se s možnostmi právního upravení převodu vlastnického práva a s možnostmi právního upravení pořízení věcí k dočasnému užívání.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • kupní smlouva,
 • darovací smlouva,
 • směnná smlouva,
 • zápůjčka,
 • úvěr,
 • nájemní smlouva,
 • smlouva o díle.

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2800 Kč/osobu, (3388 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Smlouvy o výkonu činností dle Občanského zákoníku

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠPP, a.s.

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s možnostmi právní úpravy výkonu podnikatelské činnosti, která nespočívá v pouhém dodání zboží, nýbrž obsahuje i prvek faktické činnosti podnikatele, resp. poskytnutí služby. Předmětem kurzu je výklad o obecně použitelných smluvních typech (příkazní smlouva, smlouva o díle) a o smluvních typech upravujících specializovanou činnost (smlouva o obstarání zájezdu, komisionářská smlouva, apod.).

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení se smluvními typy, kterými je možné upravit činnost podnikatele spočívající v poskytování služeb.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • příkazní smlouva,
 • smlouva o zprostředkování,
 • komisionářská smlouva,
 • smlouva o zasílatelství,
 • smlouva o obchodním zastoupení,
 • smlouva o obstarání zájezdu,
 • smlouva o skladování.

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2800 Kč/osobu, (3388 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz

 

 

Pracovní právo dle Zákoníku práce

Odborný garant:  Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠPP, a.s.

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků kurzu se základními instituty pracovního práva, s nimiž se podnikatel v pozici zaměstnavatele setkává v běžné praxi.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří s problematikou, jenž je tématem kurzu, přicházejí do styku a chtějí si v dané oblasti rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti.

Cílem kurzu je seznámení se základními instituty pracovního práva a jejich použitím v aplikační praxi.

Z obsahu kurzu: náplní kurzu jsou především následující témata

 • pracovněprávní subjektivita, zákaz diskriminace,
 • použití ustanovení Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy,
 • náležitosti pracovní smlouvy,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • pracovní doba, doba odpočinku,
 • odměňování za práci,
 • překážky v práci,
 • dovolená.

Na základě dohody lze rozsah a obsah kurzu upravit dle potřeb účastníků. Na závěr kurzu dostanou účastníci potvrzení o absolvování kurzu.

Výchozí znalosti: znalost problematiky na úrovni všeobecného přehledu.

Přínos kurzu: prohloubení znalostí a dovedností v dané problematice.

Rozsah kurzu: 1 den; (1 den = 7 vyučovacích hodin, standardně 08:00 -14:30). Na základě dohody lze čas a obsah kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků (např. přesun do odpoledních a večerních hodin).

Místo konání kurzu: standardně Praha, Brno, Ostrava. Na základě dohody lze místo konání kurzu změnit v závislosti na počtu a potřebách účastníků.

Cena jednodenního kurzu: 2800 Kč/osobu, (3388 Kč/osobu vč. DPH). V ceně kurzu je i malé občerstvení. Při větším počtu účastníků stanovujeme cenu individuálně.

Poznámka: Vzdělávání probíhá standardně ve skupinách po 7-15 lidech.

Vyřizuje: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

T  +420 595 228 149 | M +420 737 207 969 | E  ivo.formanek@vspp.cz | www.vspp.cz