Lektoři

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, VŠPP, a.s.

Je absolventem oboru automatizace výrobních technologií na Fakultě strojní a elektrotechnické VŠB–TU Ostrava. Ve stejném oboru získal v roce 1994 doktorát (Dr.) a v roce 1999 se i habilitoval (doc.).

Po dokončení vysoké školy v roce 1981 nastoupil do Nové huti Ostrava (dnes ArcelorMittal Ostrava a.s.), kde postupně pracoval jako konstruktér, projektant a specialista průmyslové automatizace. Od roku 2001 působil ve firmě ABB jako projektový manažer, později jako manažer inženýrského centra ABB Česká republika. V roce 2011 se stal manažerem inženýrského centra firmy Rockwell Automation Česká republika. Hlavním úkolem obou výše zmíněných inženýrských center byla podpora globálních projektů nadnárodních firem zaměřených na průmyslovou automatizaci v metalurgii, strojírenství, chemii, těžbě surovin a ve výrobě potravin a léčiv. S Vysokou školou podnikání a práva, a.s. (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) spolupracuje od roku 2009. Dnes zde působí jako akademický pracovník a vedoucí Katedry podnikání a managementu.

Jeho hlavním odborným zájmem v současnosti je průmyslové inženýrství a řízení a optimalizace firemních procesů. K  zálibám pak patří sport, historie a hudba. Hovoří velmi dobře anglicky a částečně i rusky.

doc. Ing. Václav Nétek, CSc., VŠPP, a.s.

Síla poznání ve spojení znalostí a praktických dovedností tvoří, dle mého názoru, základ schopností vytvářet nové zdroje budoucích konkurenčních výhod. Bez studia to prostě nejde. Růst světové vzdělanosti, zejména v technických oborech u států jihovýchodní Asie, představuje významnou “hrozbu” i významnou “příležitost” pro budoucí mladou generaci.

V reálné řídící praxi 30-ti let jsem prošel profesí  nákupu, prodeje, ekonomiky, účetnictví, marketingu a strategického řízení  v oborech primární metalurgie, hutní druhovýroby, přesného strojírenství a elektrorozvodných systémů nízkého napětí. Stál jsem u prvních počátků navazování kontaktů s novým obchodním světem západní Evropy, USA, Kanady, Číny, Indie, Sibiře a Ruska a Jižní Koree.  Uvědomil  jsem si obrovskou sílu multikulturálního světa, práce v mezinárodních týmech a potřebu kooperace a komunikace. Měl jsem vzácnou příležitost podílet se na bolestné cestě vývoje nového výrobku  s oceněním “Výrobek roku 2004” a příležitost budovat nový obor průmyslového marketingu
v podmínkách reálné praxe s oceněním “Marketér roku 2005”. Zásluhu jsem neměl já,
ale lidé, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat a ti, kteří mě kdysi v dávné minulosti
dali ”genetickou výbavu” teoretických znalostí a praktických dovedností a byli na mě dostatečně tvrdí, protože člověk je od přírody líný.

Podnikání v dnešním  velice otevřeném světě představuje vysoké riziko a současně velkou odvahu a velké znalosti a předstih. Kdysi  jsem  zaslechl na jedné  marketingové konferenci v Londýně definici, že “podnikání je služba majetku”. Dnes je to i schopnost získat jedinečnost a neustále pracovat na hledání zdrojů budoucích konkurenčních výhod.
To je oblast výzkumu, která se stala mým koníčkem a nazývá se marketing.

Mgr. Matej Pekarik, PhD., VŠPP, a.s.

 

Bc. Daniel Urminský, blue-infinity s.r.o.