Co je LL.M.?

Titul LL.M. (Master of Law), uváděný za jménem, je profesním titulem, který lze získat v neakreditované formě studia na Vysoké škole podnikání a práva.

Studijní program, ve kterém lze získat titul LL.M., je určen především pro získání právních dovedností, které lze využít v manažerské praxi a není tak náhradou za vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském, či doktorském programu.

Studijní program LL.M. je kariérním vzděláním, které rozšiřuje a doplňuje právní vědomosti podnikatelů, manažerů, či zaměstnanců ve veřejné správě, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické právní vzdělání.