Vyhlášení výběrového řízení

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 3 roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici
  • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia 

Přijímací řízení je zahájeno na základě vyplnění elektronické přihlášky k profesnímu vzdělávání v informačním systému školy (UIS), který je zpřístupněn na webových stránkách školy. Následně uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy

  • strukturovaný životopis
  • ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání