MBA

Studijní program MBA 2017 klade důraz na vysokou kvalitu studia ve struktuře potřeb pro manažera v aktuálních podmínkách rozvoje společnosti.

Konstrukce programu studia umožňuje využití časové kapacity studenta dle jeho možností, bez omezení výkonu manažerské práce. Úloha individuálních konzultací studenta a lektora dává prostor pro řešení specifických úloh manažera.

Strategie „Evropa 2020“, předpokládá 3 vzájemně se posilující priority.

 • Inteligentní růst – realizaci hospodářství, založené na znalostech a inovacích
 • Udržitelný růst – podporování ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiky, méně náročné na zdroje
 • Inkluzivní růst – podporování hospodářství s vysokou zaměstnaností, která zabezpečí sociální a územní soudržnost

Realizace této evropské strategie je strategií jednotlivých členských států EU a tím i České republiky. Je nutné si uvědomit, že strategii musí řešit vzdělaní lidé, aby nezůstalo pouze u proklamací. Je to úkolem celého vzdělávacího systému, jehož nezbytným článkem je aktuální vzdělávání postgraduálního typu – MBA.
Program MBA Akademie podnikání Prometheus, s.r.o., Brno a Vysoké školy podnikání a práva, a.s., Praha vychází z následujících poznatků:

 1. Zkušeností z realizace studia MBA od roku 2009 s mezinárodní účastí francouzské vysoké školy ISG s akreditací ACBSP.
 2. Zpětné vazby posluchačů absolventů studia MBA International ISG.
 3. Vyhodnocení úrovně studia MBA v institucích v ČR.
 4. Konzultací s managementem korporací a institucí.
 5. Zkušeností certifikovaných poradců a lektorů z oboru managementu a personalistiky.

Z uvedené analýzy jednoznačně vyplývá, že potřeba studia pro cílové skupiny je diametrálně jiná než z dob přelomu století a ekonomických potřeb společností v současné době z pohledu změn ve struktuře kapitálu a demografického vývoje.

Charakteristika studia

Řízení kurzu probíhá v několika rovinách:

Programové řízení:
Ing. Ludmila Sklenářová, MBA, statutární ředitelka IMPS, a.s.

Management:
Kamila Richterová, manažerka vzdělávání

Odborná komise:
Další součástí řídící struktury programu MBA je odborná komise.

Odbornou komisi tvoří:

Ing. Zdeněk Ožana – obor management
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. – obor obchod a marketing
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. – obor finance

Organizace programu MBA

MBA program je organizován formou kombinovaného studia dle studijního programu. Tato forma se ukazuje jako optimální řešení, umožňující i velmi zaměstnaným manažerům aktivně se zúčastňovat výuky programu MBA.

Dvousemestrální studijní program je rozdělen do těchto tematických okruhů:
– Obchod a marketing
– Finance
– Management

Časové schéma výuky:
4 víkendová soustředění – semináře a časová dotace na zpracování, konzultace a obhajobu disertační práce.

Semináře jsou v českém jazyce.

V místě výuky je možnost ubytování formou hotelových pokojů na standardní úrovni za zvýhodněné ceny.

Cena studia

Cena studia 50 000,- Kč, plus zákonné DPH

Cena studia krom jiného zahrnuje:

 • Přihlášku a vstupní informační pohovor
 • Výukové materiály k jednotlivým modulům, v tištěné i v elektronické podobě
 • Telefonické a e-mailové konzultace lektorů k absolvovanému kurzu
 • Coffey breaky po čas výuky

Cenu studia lze uhradit jednorázově, nebo nadvakrát, a to vždy před zahájením prvního, resp. druhého semestru.
Jiný splátkový systém se případně stanovuje vždy individuálně, po osobním pohovoru s uchazečem
o studium.

PŘIHLÁŠKA