Lektoři

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. – Finanční řízení I. a II.

Jiří Strouhal působí na katedře financí a účetnictví Škoda Auto Vysoké škole v Mladé Boleslavi a dále na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Jeho pedagogická kariéra byla dlouhá léta spjata s Vysokou školou ekonomickou v Praze, a to s obory Účetnictví a finanční řízení podniku, resp. Podniková ekonomika a management. V roce 2004 získal osvědčení ACCA pro školitele Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a v roce 2006 dosáhl stupně účetní expert v rámci certifikace účetní profese v ČR. Od roku 2012 působí jako prezident Asociace profesních účetních ČR. Je konzultantem pro auditorské firmy a Český statistický úřad. Je autorem více než 30 odborných publikací z oblasti účetnictví a finančního řízení. 

 

Jaroslav Holý, MBA – Marketing

Jaroslav Holý působí od roku 2004 na manažerských pozicích v marketingu v rámci mezinárodních firem CEE regionu i startupů. Zaměřuje se na re-engineering marketingových procesů směřujících k maximální efektivitě, využívání digital marketingu a moderních technologií k podpoře marketingových aktivit. Aktuálně člen nejvyššího vedení CzechInvestu se zodpovědností za marketing a komunikaci agentury po celém světě (9 mezinárodních kanceláří). V roce 2017 obdržel v rámci GrandPrix 2017 Marketingového institutu zvláštní uznání za zavádění standardů strategického marketingu ve státní správě. Vystudoval MBA na Business School Netherlands. Při studiu MBA se s ním setkáte u předmětu Marketing.

 

Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. – Manažerské ICT, Projektové řízení

Miroslav Lorenc se odborně zaměřuje na technologický management. Má bohaté zkušenosti v oblasti aplikované informatiky, projektového řízení, ekonomického poradenství a odborného vzdělávání. V posledních letech se intenzivně věnuje oblasti digitální ekonomiky, Průmyslu 4.0, digitální transformace a souvisejícím tématům. Ve výzkumu se zaměřuje na připravenost podniků na digitální transformaci, změny v požadavcích na kompetence pracovníků, a to ve spojitosti se současnými a budoucími změnami, které vyvolají transformaci podnikatelského prostředí. Absolvoval magisterské i doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od roku 2005 působil na katedře managementu jako vedoucí sekce Manažerské informatiky, dále jako vedoucí Centra digitální transformace a vedoucí Centra informatiky FPH. Současně garantoval nebo vedl řadu výzkumných projektů a předmětů.

  

doc. Ing. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D. – Leadership a manažerské dovednosti

Eva Jarošová dlouhodobě působí na katedře manažerské psychologie a sociologie Vysoké školy ekonomické v Praze, kde je zástupkyní vedoucí katedry. Zároveň působí jako externí konzultantka QED Group. Rozvoji manažerů se věnuje více než 20 let; spolupracovala mimo jiné na projektech ŠKODA AUTO Vysoká škola, zaměřených na rozvoj leadershipu.  Je spoluautorkou knižních publikací z oblasti manažerské psychologie a leadershipu, aktivně se účastní domácích i zahraničních odborných konferencí. Má značné zkušenosti s  realizací programů rozvoje manažerských dovedností ve státních organizacích i podnikové sféře. Podílí se na výuce v programu  MBA na ISBM VŠE. Je akreditovanou koučkou ČAKO a věnuje se individuálnímu koučování manažerů a talentů. Absolvovala řadu zahraničních stáží i akreditované výcvikové programy v psychologickém poradenství (PCA) a koučování.

 

Ing. Štěpán Kala, Ph.D., MBA – Strategický management

Štěpán Kala od roku 2016 působí jako generální ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, rezortní organizace Ministerstva zemědělství. Ve své profesní praxi se zabýval poradenstvím v oblasti Business Developmentu, provozního managementu a řízení týmů. Působil na manažerských pozicích, byl jednatelem i společníkem společnosti Relief Consulting s.r.o., která se zabývala poradenstvím v oblasti fondů EU a Business Development. Absolvoval magisterské i doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzitě v Praze, kde dále v letech 2007-2016 pracoval jako odborný asistent na katedře řízení. Ve své akademické činnosti se zaměřoval na marketingové řízení, management, logistiku a provozní řízení. Ve svém profesním životě se snaží maximálně využít své odborné teoretické znalosti ze studií, ale také své rozsáhlé poznatky získané ze své různorodě profilované praxe. Při studiu MBA se s ním setkáte u Strategického managementu.

  

Ing. Jaroslav Šafránek – Řízení malých a středních podniků

Jaroslav Šafránek v posledních deseti letech pracoval v nadnárodní společnosti na pozici manažera zodpovědného za velké zákazníky. Mezi nejvýznamnější projekty, které vedl, patří mj. řešení v oblasti personalistiky pro Škodu Auto, a.s. a ČEZ, a.s. Tyto projekty získaly v roce 2010 a 2013 ocenění IT projekt roku. Ve své akademické činnosti spolupracoval s dopravní fakultou ČVUT a od roku 2000 je členem akademické rady soukromé vysoké ekonomické školy. Již po roce 1990 se stal soukromým podnikatelem se zaměřením na aktuálně novou oblast využití IT  ve firemním i soukromém prostředí. Akciová společnost, kterou vedl, byla v devadesátých letech vedoucí společností v oblasti informačních technologií. V roce 1998 získal ocenění „Nejlepší podnikatel roku“ udělené porotou vedenou doc. Ing. Štěpánem Müllerem, CSc., MBA, děkanem CMC Graduate School of Business. Při studiu MBA se s ním setkáte při Řízení malých a středních podniků.

 

Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. – Právní minimum pro podnikatele

Tereza Krupová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde úspěšně ukončila i doktorské studium (disertační práce na téma Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření), a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, působí jako lektorka seminářů k tzv. novému občanskému zákoníku a práva obecně – zejména pro ekonomické a neprávní profese. V současné době je zaměstnána jako vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti České republiky. Má za sebou praxi na Ministerstvu financí České republiky dále v advokacii na pozici advokátní koncipientky, při studiu absolvovala dvě semestrální stáže na soudech. Pravidelně přispívá do odborných časopisů s ekonomickou tematikou (Účetnictví v praxi, Metodické aktuality Svazu účetních aj.).