Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlašuji tímto přijímání uchazečů do ročního programu MBA pro manažery a podnikatele se zahájením výuky v září 2020.

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

 

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 5 let praxe na manažerské pozici nebo
  • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni studia a 3 roky praxe na manažerské pozici

 

Přijímací řízení je zahájeno na základě vyplnění elektronické přihlášky k profesnímu vzdělávání v informačním systému školy (UIS), který je zpřístupněn na webových stránkách školy. Následně uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy

  • strukturovaný životopis
  • ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

v listinné podobě na adresu:

  • místo studia v Ostravě – Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
  • místo studia v Praze – Studijního oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Přihlášky pro studium v OSTRAVĚ přijímáme NEJPOZDĚJI do pondělí 7. září 2020

Přihlášky pro studium v PRAZE přijímáme NEJPOZDĚJI do pondělí 7. září 2020

 

Cena programu MBA pro manažery a podnikatele je

89 900 Kč bez DPH (108 779 Kč včetně DPH)

69 900 Kč bez DPH (84 579 včetně DPH) pro naše absolventy

 

Po přijetí přihlášky bude zahájeno přijímací řízení, ve kterém bude posuzováno, zda uchazeč splnil předpoklady pro přijetí do příslušného programu. Celkové zhodnocení přijímacího řízení vychází z posouzení přihlášky a přiloženého životopisu. Uchazeč bude o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn elektronicky.

S úspěšnými uchazeči přijímacího řízení bude uzavřena Smlouva o studiu programu MBA pro manažery a podnikatele včetně podmínek studia, způsobu úhrady i případného splátkového kalendáře. V ceně je zahrnuto 68 hodin přímé výuky, dva workshopy, studijní materiály, obědy v den výuky; občerstvení; studijní mentor a přístup do knihovny školy.

 

doc. Ing. Aleksander Ključnikov, Ph.D.
rektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s.