Motivační balíček

Naše vysoká škola ctí a rozvíjí klientské vztahy se svými studenty. Přizpůsobujeme se moderním trendům ve vzdělávání a jsme orientovaní na kvalitu celého vzdělávacího procesu. Respektujeme požadavky a potřeby našich klientů – studentů, vycházíme jim vstříc a poskytujeme jim služby, jež jim pomáhají zvýšit úspěšnost vlastního studia. Proto Vám nabízíme doplňkový program Excellent jehož obsah je vytvořen tak, aby poskytl potřebné doplňkové vědomosti a znalosti pro úspěšné završení vysokoškolského studia.

Excellent

Poskytujeme vzdělání především zaměstnaným a pracujícím studentům. Uvědomujeme si, jak je náročné skloubit profesní kariéru s vysokoškolským studiem. Navíc v době, která klade obrovské požadavky na čas a samotné tempo žití. V neposlední řadě mohou nastat neočekávané situace, které naruší zažitý a standardní běh studia a vyžadují individuální přístup k plnění školních povinností. Pro tyto situace nabízíme programový balíček Excellent.

Popis balíčku

Základním principem balíčku jsou služby individuálního tutora, který asistuje při organizaci studijních povinností a nalézá dostupné nástroje k plnění studijních povinností.

Balíček je určen pro

  • časově zvlášť exponované studenty
  • vrcholové sportovce
  • top manažery
  • rodiče na mateřské dovolené
  • vojáky na zahraničních misích
  • obzvláště vytížené podnikatele


Obsah balíčku

  • služby individuálního tutora na 1 rok studia
  • asistence při organizaci návštěv školy a studijních povinností v souladu se studijním řádem a časovými možnostmi studenta


Jak získáte balíček?

Při zápisu do studia získáte přístupové údaje do školního informačního systému UIS. Vyplníte formulář v informačním systému UIS – (Studijní agenda – Obecná žádost). Studijní oddělení Vaši žádost zpracuje a předá garantovi služby, který Vás bude kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Důležité sdělení

Programový balíček nikterak nesnižuje standardní dobu studia a nároky kladené na studenty.

Cena balíčku

  • 14 900 Kč / rok
  • Způsob úhrady – zájemce hradí motivační balíček jednorázově s první platbou školného dle konkrétního platebního kalendáře, jenž je součástí Smlouvy o studiu.