Zahraniční studijní program Právo

Charakteristika oboru:

Magisterská forma studia zahraničního studijního programu dvou akreditovaných vysokých škol – Vysoké školy podnikání a práva a Panevropské vysoké školy Vám poskytne kvalitní a moderní vzdělání, které je propojeno
s praxí. Absolventi tohoto studijního programu naleznou široké uplatnění v SR i v ČR ve všech pozicích, kde jsou vyžadovány právní znalosti na úrovni magisterského programu, přičemž na Slovensku tím budou vytvořeny i předpoklady pro profesní uplatnění v oblasti justice v užším smyslu slova, advokacie, notářství aj. Toto studium bude probíhat střídavě v obou zemích.

Délka a forma studia:

Prezenční studium: 2 roky (I. – II. semestr Ostrava nebo Praha a III. – IV. semestr Bratislava)

Kombinované studium: 2,5 roku (I. – II. semestr Ostrava nebo Praha a III. – V. semestr Bratislava)

Začátek studia: Říjen 2017 – Prezenční + Kombinované studium

Studijní plán

Školné:

Magisterské studium Ostrava  Prezenční studium Kombinované  studium
Rok 53 000 Kč 46 000 Kč
Semestr 27 825 Kč 24 150 Kč
Měsíc 5 830 Kč 5 060 Kč
Magisterské studium Praha  Prezenční studium Kombinované  studium
Rok 63 000 Kč 56 000 Kč
Semestr 33 075 Kč 29 400 Kč
Měsíc 6 930 Kč 6 160 Kč

Výuková místa: Praha, Ostrava, Bratislava

Forma přijímací řízení: Bez přijímacích zkoušek

Předpoklady pro přijetí: Předložení úředně ověřené kopie diplomu předchozího bakalářského studia

Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím:

Doručte osobně na níže uvedenou adresu studijního oddělení – úřední hodiny Út, Čt: 8 – 15h nebo odešletepoštou na adresu:

Studjiní oddělení Panevropské vysoké školy, Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava – Hulváky

Bližší informace – studijní referentka Mgr. Dagmar Pudová: +420 555 440 322, dagmar.pudova@peuni.cz

Poplatek za přijímací řízení: 400,-

Přihlaste se zde: https://is.paneurouni.com/prihlaska/?lang=cz

Cílová profese

Absolventi mají vynikající přehled v historii a teorii práva, legislativě, dokážou analyzovat programové a procesní problémy právní praxe, ovládají postupy v poskytování právního poradenství. Cílem magisterského studia je připravit odborníky, kteří mohou vykonávat náročnější práce ve státní správě a samosprávě. Široká nabídka předmětů zabezpečuje absolventům nejlepší start v jejich budoucí kariéře firemních právníků. Zároveň mohou absolventi navazujícího magisterského studia vykonávat regulérní povolání na Slovensku a v některých zemích Evropské unie (advokát, notář, soudce, státní zástupce, exekutor) v souladu s národními předpisy a unijními normami.

  • advokátní koncipient
  • notářský koncipient
  • firemní právník
  • notář
  • exekutor
  • profese v orgánech veřejné moci