Přijímací řízení

Přijetí ke studiu se řídí podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

CESTA K NÁM JE OTEVŘENA – JEDNODUŠE, RYCHLE A PŘÍJEMNĚ

Poplatek za přijímací řízení: 400,-.

Forma přijímacího řízení pro uchazeče Bakalářského studia (Bc.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.

Podmínky přijetí k Bakalářskému studiu (Bc.)

  • Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
  • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Postup vyplňování přihlášky a proces přijetí ke studiu: ZDE

Forma přijímacího řízení pro uchazeče navazujícího Magisterského studia (Ing., Mgr.): Přijímací řízení probíha bez přijímacích zkoušek.

Podmínky přijetí k navazujícímu Magisterskému studiu (Ing., Mgr.)

  • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě: https://is.vspp.cz/prihlaska/
  • Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení: https://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni nebo zašlete poštou:
  • Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  • Uchazeči o studium v Ostravě a Brně: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
  • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Postup vyplňování přihlášky a proces přijetí ke studiu: ZDE.

Procesy a formuláře:

Termíny přijímacích pohovorů

Nostrifikace zahraničního maturitního vysvědčení

Uznávání předmětů z VOŠ a jiné VŠ

Formulář na uznání předmětu