Pro absolventy VOŠ

Studium na Vysoké škole podnikání a práva pro absolventy VOŠ

Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (AVOŠ) od akademického roku 2020/2021 na VŠPP, a.s.

Základní informace:

 1. Studium je určeno pro absolventy VOŠ ekonomického zaměření.
 2. Studium programu Podnikání.
 3. Možnost realizace v Praze i Ostravě
 4. Standardní délka studia 6 semestrů (s možností uznání předmětů až do hodnoty 60 % studijního plánu, a na základě tohoto individuálního posouzení je možné posunutí do vyššího semestru studia)
 5. Forma prezenční i kombinovaná.
 6. Organizace výuky: Kombinovaná forma výuky probíhá v měsíčních intervalech, cca 4 až 5 krát za semestr během víkendových konzultací (pátek až neděle). Prezenční forma standardně v průběhu pracovních dnů.
 7. Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijním plánem programu Podnikání a management.

Studijní plán ZDE

Otevření studijní skupiny v případě dostatečného počtu zájemců.

 

Předpoklady pro přijetí:

 • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení,
 • doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ ekonomického zaměření – vysvědčení a diplom, (europas + anotace předmětů).

JAK PORTUPOVAT PŘI UZNÁVÁNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ Z PŘEDEŠLÉHO STUDIA?

 • Na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předešlého studia VOŠ – žádost se podává:
  1. Před zápisem do studia
   Uchazeč doloží všechny požadované dokumenty osobně nebo poštou na příslušné studijní oddělení. Poplatek za uznání předmětů je následující: – do 5 předmětů, včetně – 500 Kč, – 6 předmětů a více – 5000 Kč. V případě, že se uchazeč zapíše do studia na VŠPP, bude mu poplatek odečten od platby školného. Během 30 dnů od podání žádosti dostane uchazeč ze strany VŠPP informaci o uznaných předmětech a o zařazení do příslušného semestru studia.
  2. Po zápisu do studia
   Student doloží požadovené dokumenty přes kontaktní centrum v informačním systému školy a v originále na studijní oddělení školy bez poplatku.


 • Pro přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole nelze uznat za splněné ty předměty, které jsou stěžejní pro dosažení cíle studia a naplnění profilu absolventa studijního programu. Je nutné, aby student tyto předměty absolvoval na vysokoškolské úrovni v rámci akreditovaného studijního programu. Nelze uznat předměty, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky. Viz Uznávání studijních povinností z předchozího studia VOŠ

 

 • K žádosti je zapotřebí dodat: školou potvrzený výpis vykonaných zkoušek a zápočtů na VOŠ, včetně dat a známek (např. Europass), tzn. opatřený podpisem a razítkem školy (popřípadě úředně ověřené), školou potvrzené anotace předmětů, které se budou uznávat (ve formě sešitých a očíslovaných stránek), tzn. opatřené podpisem a razítkem školy (popřípadě úředně ověřené).

Cena zkráceného studia: Dle počtu odstudovaných semestrů viz. ceník.

CENÍK