Školné

V této sekci naleznete informace o poplatcích spojených se studiem v bakalářských i magisterských studijních programech.

Bankovní spojení pro platby v Kč:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 49999994/2010
IBAN: CZ65 2010 0000 0000 49999994, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX, měna účtu: CZK

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení).
Specifický symbol: 
100

Studium od zimního semestru 2022 / 2023

 

 

 

Při platbě bankovním převodem uvede student variabilní symbol dle své Smlouvy o studiu a jako specifický symbol číslo položky poplatku, které nalezne v souboru sazebníku.

Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na pokladně vysoké školy nebo na bankovní účet vysoké školy. Student při platbě v hotovosti obdrží stvrzenku o úhradě pro případ pozdější kontroly. Pří platbě bankovním převodem uvede student jako variabilní symbol svůj SIN a jako specifický symbol Číslo položky poplatku. Platbu více poplatků najednou lze provést pouze v hotovosti.

Vzor smlouvy o studiu pro uchazeče o studium v akademickém roce: ZDE

další členové skupiny